Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2022

 

10. 5. 2022

V průběhu dubna 2022 se nezaměstnanost snížila ve všech okresech Pardubického kraje. Podíl nezaměstnaných osob v kraji činil ke konci výše zmíněného měsíce 2,27 %, což bylo nejméně v mezikrajském srovnání. Nejnižší mírou nezaměstnanosti se může kraj prezentovat již dvacet čtyři měsíců v řadě. Podíl nezaměstnaných žen je v kraji od konce března 2021 vyšší než podíl nezaměstnaných mužů.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci čtvrtého měsíce roku 2022 hodnoty 2,27 %, což bylo o 1,04 procentního bodu méně než na území celé ČR. Podíl nezaměstnaných žen (2,56 %) měl kraj vyšší než podíl nezaměstnaných mužů (2,00 %). Zatímco nezaměstnanost mužů poklesla v kraji oproti předchozímu měsíci o 0,25 procentního bodu, nezaměstnanost žen se snížila pouze o 0,01 procentního bodu. Celková nezaměstnanost v kraji tak meziměsíčně poklesla o 0,13 procentního bodu. Ve srovnání s koncem dubna roku 2021 se celková nezaměstnanost v kraji snížila o 0,50 procentního bodu, nezaměstnanost mužů o 0,57 procentního bodu a nezaměstnanost žen o 0,43 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna 2022 pohyboval v rozmezí od 2,27 % v Pardubickém kraji po 5,27 % v Ústeckém kraji, přičemž Pardubickému kraji patří pozice kraje s nejnižší nezaměstnaností již od konce května 2020. Podíl nezaměstnaných osob pod hranicí tří procent mělo celkem osm krajů (druhá nejnižší hodnota 2,37 % náležela Jihočeskému kraji). Dvanáct krajů mělo nezaměstnanost do čtyř procent. Pětiprocentní hranici překročil pouze Ústecký kraj.

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje se podíl nezaměstnaných osob ke konci dubna 2022 nacházel v rozmezí od 2,04 % v okrese Ústí nad Orlicí po 2,51 % v okrese Svitavy. Mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost pohybovala v rozmezí od 1,14 % v okrese Praha-východ po 8,27 % v okrese Karviná. Dále v žebříčku okresů s nejnižší nezaměstnaností evidujeme na druhém místě okres Praha-západ 1,47 % a na třetím místě okres Pelhřimov 1,50 %. Nejlépe umístěný okres z Pardubického kraje se nacházel na 11. místě, nejhůře umístěný na 22. místě.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2022
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

tabulka

Ke konci čtvrtého měsíce roku 2022 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 122 nezaměstnaných osob, z toho 7 346 patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Do evidence úřadů práce v kraji se nově hlásilo 1 344 uchazečů o zaměstnání. Evidence byla naopak ukončena 1 909 osobám, z toho 206 z důvodu neplnění součinnosti s úřady práce. Počet uchazečů o zaměstnání se tak na úřadech práce v kraji meziměsíčně snížil o 565. Nové zaměstnání si našlo 1 422 osob, z toho přibližně dvě pětiny osob získaly nové zaměstnání díky úřadům práce (41,9 %). Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo v kraji 42,3 % uchazečů. Průměrná výše této podpory činila 8 999 Kč, což byla hodnota pod republikovým průměrem (9 360 Kč).

Úřady práce v kraji evidovaly ke konci dubna 2022 celkem 18 688 pracovních míst, tj. o 82 méně než v předchozím měsíci, respektive o 1 010 méně než ke konci dubna předchozího roku. Na meziročním poklesu nabídky volných pracovních míst se nejvíce podílel okres Pardubice (2 274 místy). Meziročně poklesla nabídka volných pracovních míst také v okrese Svitavy (o 14 míst). Naopak v okresech Ústí nad Orlicí a Chrudim se tato nabídka rozšířila (o 816, respektive o 462 míst).

Ke konci dubna 2022 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,3 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů třikrát. V okrese Ústí nad Orlicí bylo oproti uchazečům 2,2krát více pracovních míst, v okrese Chrudim 1,9krát více a v okrese Svitavy 1,7krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

graf

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2022
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2022 - komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:

 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz