Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2019

 

13. 5. 2019

Během dubna 2019 nezaměstnanost v České republice poklesla; v Pardubickém kraji byl pokles rychlejší. Nezaměstnanost se snížila ve všech okresech kraje. V mezikrajském srovnání byl v Pardubickém kraji podíl nezaměstnaných osob nejnižší. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se oproti předchozímu měsíci snížil, nadále však výrazně převyšuje počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci dubna 2019 za celou ČR 2,75 % a za Pardubický kraj 1,80 %, což je nejnižší dubnová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,92 procentního bodu, u žen byla nižší o 0,98 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,31 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,31 procentního bodu; oproti dubnu roku 2018 byl nižší o 0,29 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 1,80 % na první místo. Nezaměstnaností je nejvíce postižen kraj Moravskoslezský (4,36 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 30. 4. 2019 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,44 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,21 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 1,79 % řadí před okres Chrudim (1,87 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvíce pak na Svitavsku a Chrudimsku (-0,6 procentního bodu, resp. -0,5 p. b.).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2019

Ke konci dubna 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 668 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 000.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 064. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 535 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 599 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci dubna 2019 celkem 27 528, tj. o 4 403 méně než na konci předchozího měsíce; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala 4 pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst sedmkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst čtyřikrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Svitavy počet volných míst převyšuje počet uchazečů 1,9krát a v okrese Chrudim 1,8krát.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2019 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Mgr. Klára Vávrová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 433
  E-mail: klara.vavrova@cszo.cz