Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2018

 

Během dubna 2018 nezaměstnanost v České republice poklesla; v Pardubickém kraji byl pokles rychlejší. Podíl nezaměstnaných osob byl v kraji ke konci dubna nejnižší od roku 2005. V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob po  Plzeňském kraji druhý nejnižší. Nadále v kraji přibývala volná pracovní místa v evidenci úřadů práce, a to zejména v okrese Pardubice.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci dubna 2018 za celou ČR 3,20 % a za Pardubický kraj 2,08 %, což je nejnižší hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,14 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,09 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,31 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,45 procentního bodu; oproti dubnu roku 2017 byl nižší o 0,94 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 2,08 % na druhé místo za Plzeňský kraj (2,06 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (5,05 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 30. 4. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,84 % (12. nejnižší hodnota mezi 76 okresy v ČR), nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,61 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,01 % řadí za okres Chrudim (2,00 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2018

Tabullka Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 4. 2018

Ke konci dubna 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 7 615 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 984. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 550, z toho na Svitavsku ubylo 583 a na Chrudimsku 405 uchazečů o zaměstnání. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 515 osob, z jejich evidence naopak odešlo 3 065 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci dubna 2018 celkem 25 727, tj. o 1 398 více než na konci března; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala více než 3 pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst téměř sedmkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst dvaapůlkrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst převyšuje počet uchazečů (tři volná místa hlášená úřadům práce na dva uchazeče) a poprvé převažují volná místa nad počtem uchazečů i v okrese Svitavy, kde na 4 pracovní místa připadají pouze tři uchazeči o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Graf Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců