Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. dubnu 2017

 

Během dubna 2017 nezaměstnanost České republice klesala; v Pardubickém kraji byl pokles oproti celostátnímu průměru rychlejší. Tak nízký podíl nezaměstnaných osob nebyl v kraji zaznamenán po celou dobu sledování nezaměstnanosti tímto ukazatelem (od ledna 2005). Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji (s výjimkou okresu Svitavy) pod úrovní podílu nezaměstnaných žen.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci dubna 2017 za celou ČR 4,39 % a za Pardubický kraj 3,02 %, což je nejnižší hodnota od ledna 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,30 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,43 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,21 procentního bodu nižší než podíl žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných snížil o 0,58 procentního bodu; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,42 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji druhý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Plzeňském kraji (2,74 %), za Pardubickým krajem (3,02 %) následuje Královéhradecký kraj (3,041 %) a Hlavní město Praha (3,042 %). Nejvíce je nezaměstnaností postižen Ústecký kraj (7,02 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 30. 4. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Pardubicku – 2,68 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 4,03 %. Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Svitavsku a Chrudimsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. 4. 2017

Ke konci dubna 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 11 043 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 10 190.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 2 035, pokles byl zaznamenán zejména v okresech Svitavy (o 737 osob) a Chrudim (o 550 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 689 osob, z jejich evidence naopak odešlo 3 724 uchazečů.

Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci dubna 2017 celkem 13 095, tj. o 854 více než na konci března 2017; na jedno místo tak připadalo 0,8 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy je v okrese Pardubice, kde byl počet volných míst dvakrát vyšší než počet uchazečů, a v okrese Ústí nad Orlicí s jedním uchazečem na 1 volné místo. V okrese Chrudim počet uchazečů 1,4násobně převyšuje počet volných míst a v okrese Svitavy připadají na jedno volné místo méně než 2 uchazeči.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Volná pracovní místa v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců