Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2021

 

12. 7. 2021

V průběhu června 2021 se nezaměstnanost v Pardubickém kraji a všech jeho okresech snížila. Kraj má již čtrnáct měsíců v řadě nejnižší podíl nezaměstnaných osob v mezikrajském srovnání. Ke konci druhého čtvrtletí 2021 můžeme všechny okresy Pardubického kraje zařadit mezi dvacet okresů s nejnižší nezaměstnaností v ČR. Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadalo 2,3 volného pracovního místa.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci června 2021 hodnoty 2,37 %, což bylo o 1,36 procentního bodu méně než na území celé České republiky. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji i v celé ČR snížil (shodně o 0,19 p. b.). Podíl nezaměstnaných žen (2,69 %) byl v Pardubickém kraji ke konci června letošního roku o 0,64 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných mužů (2,06 %).

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci června 2021 pohyboval v rozmezí od 2,37 % v Pardubickém kraji po 5,58 % v Ústeckém kraji. Nezaměstnanost pod hranicí tří procent mělo dalších pět krajů, nicméně žádný z těchto krajů neměl podíl nezaměstnaných osob nižší než 2,76 % (hodnota zaznamenaná v Královéhradeckém kraji). Naopak pětiprocentní hranici podílu nezaměstnaných osob překročil již výše zmíněný Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj (5,42 %) a Karlovarský kraj (5,25 %). Zatímco Ústecký kraj se dostal na pozici kraje s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob až v předchozím měsíci, Pardubický kraj drží pozici kraje s nejnižší nezaměstnaností již od konce května 2020.

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje se podíl nezaměstnaných osob ke konci června 2021 pohyboval v rozmezí od 2,25 % v okrese Svitavy po 2,57 % v okrese Chrudim. Mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se nezaměstnanost pohybovala v rozmezí od 1,58 % v okrese Pelhřimov po 8,99 % v okrese Karviná. Všechny okresy Pardubického kraje evidujeme v první dvacítce okresů s nejnižší nezaměstnaností, na 9. místě okres Svitavy, na 10. místě okres Ústí nad Orlicí, na 12. pozici okres Pardubice a na 20. pozici okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2021
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

tabulka

Ke konci druhého čtvrtletí roku 2021 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 475 nezaměstnaných osob, z toho 36,5 % uchazečů pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, můžeme zařadit celkem 7 826 osob. Počet uchazečů o zaměstnání se na úřadech práce v kraji oproti předchozímu měsíci snížil o 582. Do evidence úřadů práce se nově hlásilo 1 161 osob. Evidence byla naopak ukončena 1 743 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 39 míst (ve srovnání s loňským červnem došlo k poklesu o 6 228 míst). Ke konci června 2021 bylo v kraji evidováno 19 185 pracovních míst. Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst zvýšila v okresech Pardubice (o 3,5 %) a Chrudim (o 3,2 %). Naopak v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy došlo k poklesu této nabídky (o 7,7 %, respektive o 3,0 %).

Ke konci června 2021 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,3 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 3,4krát. V okrese Svitavy bylo oproti uchazečům dvakrát více pracovních míst a v okresech Ústí nad Orlicí a Chrudim 1,6krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

graf

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2021
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2021 - komentář v PDF
  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz