Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2020

 

8. 7. 2020

Zatímco se během června 2020 zvýšila hodnota podílu nezaměstnaných osob za celou Českou republiku, v Pardubickém kraji byl zaznamenán její nepatrný pokles. I díky tomu si kraj v mezikrajském srovnání udržel nejnižší podíl nezaměstnaných osob z konce května 2020. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se oproti předchozímu měsíci zvýšil a nadále tak výrazně převyšoval nad počtem uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci června 2020 v Pardubickém kraji 2,58 % a v celé ČR 3,68 %, což bylo o 1,10 procentního bodu více než v kraji. Ve srovnání s minulým měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji snížil o 0,01 procentního bodu, oproti stavu z konce června 2019 se pak nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,92 procentního bodu. Ke konci června 2020 evidovaly úřady práce v kraji vyšší podíl nezaměstnaných žen (2,70 %) než podíl nezaměstnaných mužů (2,47 %).

V mezikrajském srovnání měl nejnižší podíl nezaměstnaných osob ke konci června 2020 Pardubický kraj (2,58 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost vykazoval Moravskoslezský kraj (5,39 %). Zatímco za území celé České republiky se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně zvýšil, Pardubický kraj patřil mezi 7 krajů, kde se nezaměstnanost snížila. Nejvyšší meziměsíční snížení podílu nezaměstnaných osob zaznamenal Jihočeský kraj (o 0,10 procentního bodu), nejvyšší meziměsíční nárůst pak Hlavní město Praha (o 0,24 procentního bodu).

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,42 % ke konci června 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci června 2020 zaznamenán v okresech Chrudim a Svitavy (oba 2,65 %). Mírně nižší nezaměstnanost pak vykazoval okres Pardubice (2,62 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2020
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci června 2020 evidováno 9 112 nezaměstnaných osob, z toho 8 581 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Mezi uchazeče, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti, se zařadilo 3 927 osob. Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 80. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1 494 osob, naopak evidence byla ukončena 1 574 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 1 152 míst. Ke konci června 2020 bylo v kraji evidováno 25 413 pracovních míst. Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst nejvíce rozšířila v okrese Svitavy (růst o 16,7 %), naopak v Ústí nad Orlicí byl jako v jediném z okresů v kraji zaznamenán pokles (o 0,6 %).

Ke konci června 2020 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,8 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy v kraji byl ke konci června 2020 v okrese Pardubice, kde počet volných pracovních míst převýšil počet uchazečů 4,9krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům dvakrát více pracovních míst, okres Svitavy 1,6krát více a okres Chrudim 1,4krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2020
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2020 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Bc. et Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 480, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz