Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2018

 

Během června 2018 se pokles počtu nezaměstnaných v České republice oproti předchozím měsícům zpomalil. V Pardubickém kraji se pokles nezaměstnanosti žen zastavil. Podíl nezaměstnaných osob byl v kraji ke konci června nejnižší od roku 2005. V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob nejnižší. Nadále v kraji přibývala volná pracovní místa v evidenci úřadů práce, a to zejména v okrese Pardubice.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci června 2018 za celou ČR 2,94 % a za Pardubický kraj 1,84 %, což je nejnižší hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,08 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,12 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,45 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,04 procentního bodu; podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,08 p. b., zatímco podíl nezaměstnaných žen vzrostl o 0,01 p. b. Oproti červnu roku 2017 byl podíl nezaměstnaných osob v kraji nižší o 0,80 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 1,84 % na první místo. Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (4,70 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 30. 6. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,64 % (12. nejnižší hodnota mezi 76 okresy v ČR), nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,17 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 1,83 % řadí za okres Chrudim (1,80 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Orlickoústecku. Zatímco podíl nezaměstnaných mužů klesal ve všech okresech kraje, podíl nezaměstnaných žen se v okresech Chrudim a Pardubice zvýšil.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2018

Ke konci června 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 743 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 158. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 184, z toho na Pardubicku ubylo 60 a na Orlickoústecku 54 uchazečů o zaměstnání. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 433 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 617 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci června 2018 celkem 30 134, tj. o 1 871 více než na konci května; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadalo téměř 5 pracovních míst. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst devětkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst třikrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst dvojnásobně převyšuje počet uchazečů a také v okrese Svitavy převažují volná místa nad počtem uchazečů, na 3 pracovní místa zde připadají dva uchazeči o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2018 - aktualita v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontaktní osoba:
  RNDr. Petr Dědič
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 737 858 698
  e-mail: petr.dedic@czso.cz