Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2017

 

Během června 2017 nezaměstnanost v České republice klesala; v Pardubickém kraji byl pokles oproti celostátnímu průměru pomalejší. Tak nízký podíl nezaměstnaných osob nebyl v kraji zaznamenán po celou dobu sledování nezaměstnanosti tímto ukazatelem (od ledna 2005). Podíl nezaměstnaných mužů byl ve všech okresech kraje pod úrovní podílu nezaměstnaných žen.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci června 2017 za celou ČR 3,97 % a za Pardubický kraj 2,64 %, což je nejnižší hodnota od ledna 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,26 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,40 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,51 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,09 procentního bodu; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,15 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji druhý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Plzeňském kraji (2,53 %), za Pardubickým krajem (2,64 %) následuje Královéhradecký kraj (2,73 %) a Jihočeský kraj (2,75 %). Nejvíce je nezaměstnaností postižen Ústecký kraj (6,35 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 30. 6. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,38 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,42 %. Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Svitavsku. Nejpomaleji se snižovala nezaměstnanost na Pardubicku, tím se okres Pardubice podílem nezaměstnaných 2,53 % řadí až za okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2017

Ke konci června 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 9 783 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 8 890.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 288, pokles byl zaznamenán zejména v okresech Svitavy (o 91 osob) a Ústí nad Orlicí (o 90 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 691 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 979 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci června 2017 celkem 14 507, tj. o 620 více než na konci května 2017; na jedno místo tak připadalo 0,7 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst dvaapůlkrát vyšší než počet uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí s méně než jedním uchazečem na 1 pracovní místo. V okrese Chrudim počet uchazečů 1,1násobně převyšuje počet pracovních míst a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,3 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců