Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 28. únoru 2018

 

Během února 2018 nezaměstnanost v České republice poklesla; v Pardubickém kraji byl pokles obdobný. Na rozdíl od okresu Pardubice byla v okresech Svitavy a Chrudim výrazně vyšší nezaměstnanost mužů než žen. V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob po Hlavním městě Praze, Plzeňském a Královéhradeckém kraji čtvrtý nejnižší. Nadále v kraji pokračoval růst počtu volných pracovních míst v evidenci úřadů práce.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci února 2018 za celou ČR 3,75 % a za Pardubický kraj 2,86 %, což je nejnižší únorová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,75 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,03 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,41 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,15 procentního bodu; oproti únoru roku 2017 byl nižší o 1,18 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 2,86 % na čtvrté místo za Hlavní město Prahu (2,26 %), Plzeňský (2,56 %) a Královéhradecký kraj (2,70 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (5,61 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 28. 2. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,36 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,86 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,52 % řadí před okres Chrudim (3,07 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 28. 2. 2018

Ke konci února 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 10 271 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 9 574.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 464, z toho na Svitavsku ubylo 140 a na Chrudimsku 129 uchazečů. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 464 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 928 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci února 2018 celkem 22 380, tj. o 228 více než na konci ledna; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala 2 pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst 4,6 krát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst téměř dvakrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst mírně převyšuje počet uchazečů a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,4 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců