Nejvíce žáků zapojených do Minisčítání 2015 bylo z Pardubického kraje

 

Do projektu Minisčítání 2015 organizovaného Českým statistickým úřadem, jehož cílem je zvyšovat statistickou gramotnost mládeže, se v Pardubickém kraji zapojilo 3 415 žáků základních škol (včetně nižších stupňů víceletých gymnázií). To je nejvíce ze všech krajů v České republice.

Minisčítání představuje zábavnou formu statistického zjišťování, které mládeži přibližuje principy sběru, zpracování a využití statistických dat. Žáci a studenti ze škol zaregistrovaných do projektu v průběhu října a listopadu loňského roku vyplňovali elektronický dotazník s 19 otázkami zaměřenými na oblasti pro ně blízké (např. oblíbený školní předmět, navštěvované kroužky, trávení volného času, oblíbený nápoj).

„V Pardubickém kraji bylo do projektu zapojeno 45 škol a dotazník vyplnilo celkem 3 415 žáků, což je nejvíce žáků mezi všemi kraji České republiky. Těší nás zájem škol o tento projekt a věříme, že vyplněním dotazníku tato akce pro žáky neskončila, ale naopak získaná data budou dále využívat v rámci své výuky“, sděluje ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích Veronika Tichá.

Většina účastníků Minisčítání byla ve věku 10 až 14 let, přitom v Pardubickém kraji se do této akce zapojili v průměru mladší žáci než v celé ČR. Z odpovědí žáků v kraji mimo jiné vyplývá, že ve srovnání s výsledky za celou republiku mnohem častěji preferují matematiku a informatiku, při zpozorování nespravedlnosti se nebojí zasáhnout i přes hrozící riziko, mají v průměru více sourozenců a svůj první mobil dostávají později.

Detailní informace a výsledky Minisčítání 2015 jsou dostupné na internetových stránkách www.miniscitani.cz. „Datové výstupy na internetu umožňují srovnávat údaje mezi jednotlivými kraji, okresy, obcemi, školami i třídami, a to i v kombinaci různých kritérií. Prezentována je zde i řada zajímavých grafů a kartogramů“, doplňuje Hedvika Fialová z oddělení informačních služeb.

Vygenerované údaje v podobě tabulek i grafů v různých formátech mohou nyní žáci pod vedením svých učitelů využívat v rámci výuky. Mají tak možnost získat nejen cenné zkušenosti při práci s daty po technické stránce, ale i povědomí o tom, jaké byly nejčastější odpovědi na položené otázky.

Podrobnější informace o Minisčítání 2015 v Pardubickém kraji (včetně grafického a textového hodnocení odpovědí žáků v kraji a jeho okresech) jsou k dispozici na internetových stránkách Krajské správy ČSÚ v Pardubicích www.pardubice.czso.cz


Kontakty:                                                       

Ing. Veronika Tichá
ředitelka KS ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 413
E-mail: veronika.ticha@czso.cz

 

Ing. Hedvika Fialová
vedoucí oddělení informačních
služeb KS ČSÚ v Pardubicích
Tel.: 466 743 418
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

  • Soubory ke stažení:
  • Tisková zpráva
  • Minisčítání 2015 v Pardubickém kraji