Města a obce v publikacích

 

KATALOG PRODUKTŮ A VEŘEJNÁ DATABÁZE

Katalog produktů (zadejte typ území)

Veřejná databáze - data za obce

 

Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů

Statistická ročenka Pardubického kraje

Město Pardubice v číslech


PUBLIKACE ZE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

Základní informace o vybraných územních celcích podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj - analýza výsledků

Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Dojížďka za prací a do škol v Pardubickém kraji (na základě výsledků SLDB 2001)


PUBLIKACE VYDANÉ ÚSTŘEDÍM ČSÚ

Počet obyvatel v obcích

Malý lexikon obcí ČR

Statistický lexikon obcí

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2015

Demografická ročenka měst

Vývoj základních demografických ukazatelů ve vybraných městech ČR v letech 1919 až 2005