Kraj v publikacích a datových výstupech

 

KATALOG PRODUKTŮ A VEŘEJNÁ DATABÁZE

Katalog produktů (zadejte typ území)

Veřejná databáze - data za kraje

 

PUBLIKACE KS ČSÚ V PARDUBICÍCH

Statistická ročenka Pardubického kraje

Statistický bulletin – Pardubický kraj

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje

Bytová výstavba v Pardubickém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

Ženy a muži v Pardubickém kraji - 2018

Mladá generace v Pardubickém kraji - 2016

Senioři v Pardubickém kraji - 2015

Vývoj lidských zdrojů v Pardubickém kraji v letech 2000 až 2009 - vybrané kapitoly

Vývoj bytové výstavby v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007

Vybrané údaje o regionu soudržnosti Severovýchod

Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Pardubickém kraji

Postavení venkova v Pardubickém kraji

Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje v letech 2000 až 2005

Demografický, sociální a ekonomický vývoj Pardubického kraje v letech 2000 až 2004


PUBLIKACE ZE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

Základní informace o vybraných územních celcích podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj - analýza výsledků

Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pardubický kraj

Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika, kraj, okresy, města

Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – ČR, kraje, SO ORP, SO Praha a města (sídla SO ORP)

Plodnost žen podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika a kraje

Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika a kraje

Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika a kraje

Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika a kraje

Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika a kraje

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – Pardubický kraj

Dojížďka za prací a do škol v Pardubickém kraji (na základě výsledků SLDB 2001)


VYBRANÉ PUBLIKACE A DATOVÉ VÝSTUPY VYDANÉ ÚSTŘEDÍM ČSÚ

Srovnání krajů v České republice

Kraje České republiky

Demografická ročenka krajů

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

Věkové složení obyvatelstva

Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky

Vnitřní stěhování v ČR - 2005 až 2017

Cizinci v ČR

Analýza regionálních rozdílů v ČR

Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České republiky

Regionální účty (HDP a další makroekonomické ukazatele)

Vývoz zboží jednotlivých krajů ČR

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci

Ukazatele výzkumu a vývoje

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy

Struktura mezd zaměstnanců

Trh práce v ČR

Příjmy a životní podmínky domácností

Školy a školská zařízení

Vybrané údaje o sociálním zabezpečení

Ceny sledovaných druhů nemovitostí

Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích ČR