Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji v letech 2000 až 2020

 

po rozkliknutí sloupce "Zahraniční hosté" v roce 2016 až 2020 se zobrazí graf podle jednotlivých zemí

Na základě výsledků projektu MMR "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" došlo k revizi dat o kapacitách a návštěvnosti za roky 2012 a 2013. Z tohoto důvodu nejsou údaje před rokem 2012 srovnatelné.

    FusionCharts se zobrazi zde!