Demografický vývoj ve městech Pardubického kraje v roce 2020

 

26. 3. 2021

Ke konci roku 2020 žilo ve 38 městech Pardubického kraje 320,6 tisíce obyvatel. Městské obyvatelstvo tak aktuálně tvoří 61 % obyvatel kraje. Meziročně se počet obyvatel měst (po předchozím čtyřletém období růstu) snížil o 930 osob.

Podle předběžné statistické bilance žilo ve 38 městech Pardubického kraje k 31. 12. 2020 celkem 320 645 obyvatel, tj. o 930 osob méně než v předchozím roce. V letech 2016 až 2019 přitom celkový počet obyvatel měst neustále rostl. Podíl městského obyvatelstva v kraji se meziročně snížil o 0,2 procentního bodu a na konci roku 2020 činil 61,3 %, což je nejméně od roku 2007. Na úbytku počtu obyvatel měst se podílela převážně přirozená měna (počet zemřelých osob byl o 890 vyšší než počet živě narozených dětí), stěhováním ztratila města v kraji v úhrnu dalších 40 osob.

Pohyb obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2020
tabulka

Z hlediska velikostní struktury obcí zaznamenala mírný meziroční nárůst počtu obyvatel pouze města s 2 000 až 2 999 obyvateli (+47 osob) a krajské město Pardubice (+28 osob) coby jediný zástupce v kategorii měst s 50 tisíci a více obyvateli. Ve všech zbývajících velikostních skupinách měst se počet obyvatel ve srovnání s rokem 2019 snížil.

celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v roce 2020 ve 12 městech kraje. Absolutně i relativně nejvyšší přírůstek zaznamenalo zásluhou vysokého kladného migračního salda (+62 osob) město Hrochův Týnec (celkem +56 osob, resp. 27,3 ‰).

Ve 25 městech kraje se naopak celkový počet obyvatel meziročně snížil. K největšímu celkovému úbytku populace došlo během roku 2020 ve Svitavách (-157 osob) a v Moravské Třebové (-153 osob); obě města přišla o obyvatele jak migrací, tak přirozenou měnou. Po přepočtu na 1 000 obyvatel zůstává městem s nejvyšším celkovým úbytkem obyvatel Moravská Třebová (-15,5 ‰) následovaná městem Bystré (-14,7 ‰).

Vlivem přirozené měny početně posílilo v roce 2020 pouze sedm měst v Pardubickém kraji. Stěhováním vzrostl počet obyvatel v 16 městech. Pouze ve  2  městech kraje byl zjištěn zároveň kladný přirozený i migrační přírůstek (Letohrad a Sezemice). V  17 městech pak došlo v loňském roce k poklesu počtu obyvatel jak v důsledku přirozené měny, tak i stěhováním.

Nejlidnatějším městem kraje bylo ke konci roku 2020 krajské město Pardubice s 91 755 obyvateli, početně nejmenším městem zůstal Brandýs nad Orlicí s 1 316 obyvateli. Mezi okresy Pardubického kraje se nejvyšším podílem městského obyvatelstva vyznačuje okres Pardubice (69,9 %), nejnižším pak okres Svitavy (49,4 %).

Přírůstek (úbytek) obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel) ve městech Pardubického kraje v roce 2020

graf

Bilance počtu obyvatel ve městech Pardubického kraje v roce 2020    
tabulka

 

Pohyb obyvatelstva v okresních městech Pardubického kraje v letech 2010 až 2020

graf

 

Mezi 50 nejlidnatějších měst České republiky se v roce 2020 zařadilo krajské město Pardubice na desáté a město Chrudim na 49. pořadové místo. V 607 městech České republiky (počet měst k 1. 1. 2020) žilo ke konci roku 2020 celkem 7 357 287 obyvatel, tj. 68,7 % z celkového počtu 10 701 777 obyvatel ČR. Nejlidnatější je hlavní město Praha (1 335 084), naopak nejméně obyvatel mělo ke konci roku 2020 město Přebuz v okrese Sokolov v Karlovarském kraji (73 obyvatel).

 

 • Tabulka - Pohyb obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2020
 • Tabulka - Bilance počtu obyvatel ve městech Pardubického kraje v roce 2020
 • Tabulka - Bilance počtu obyvatel v 50 největších městech České republiky v roce 2020
 • Demografický vývoj ve městech Pardubického kraje v roce 2020 - komentář v PDF
 • Související odkazy:

 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2020 Odkaz [nové okno]
  (tab. 1.5, předběžné údaje)
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Klára Vávrová, E-mail: klara.vavrova@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz