Demografický vývoj ve městech Pardubického kraje v roce 2018

 

29. 4. 2019

Ke konci roku 2018 žilo ve 38 městech Pardubického kraje 320,5 tisíce obyvatel. Městské obyvatelstvo tak aktuálně tvoří 62 % obyvatel kraje. Meziročně vzrostl počet obyvatel měst zásluhou stěhování téměř o 800 osob.

Podle předběžné statistické bilance žilo ve 38 městech Pardubického kraje k 31. 12. 2018 celkem 320 523 obyvatel, tj. o 773 osob více než v předchozím roce. Podíl městského obyvatelstva v kraji na konci roku 2018 činil 61,6 %, což je ve srovnání s rokem 2017 o 0,1 procentního bodu méně. Počet obyvatel měst vzrostl zásluhou stěhování. Stěhováním přibylo ve městech v kraji 871 osob. Přirozenou měnou (rozdíl počtu živě narozených a zemřelých) naopak ubylo 98 městských obyvatel.

celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v roce 2018 v 18 městech kraje. Absolutně nejvyšší přírůstek byl zjištěn ve městě Pardubice (+353 obyvatel), v přepočtu na 1 000 obyvatel pak v Přelouči (+27,8  ‰).

Ve 20 městech kraje se naopak celkový počet obyvatel meziročně snížil. K největšímu celkovému úbytku obyvatel došlo během roku 2018 ve Svitavách (-99 osob); město přišlo o obyvatele jak stěhováním (-53 osob), tak přirozenou měnou (-46 osob). V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel byl největší úbytek obyvatel zaznamenán v Bystrém (-16,8 ‰).

Vlivem přirozené měny početně posílilo v loňském roce 17 měst v Pardubickém kraji. Stěhováním vzrostl počet obyvatel ve 20 městech. Pouze v 8 městech kraje byl zjištěn zároveň kladný přirozený i migrační přírůstek. Rovněž v 8 městech pak došlo během roku 2018 k poklesu počtu obyvatel jak v důsledku přirozené měny, tak i stěhováním obyvatel.

Nejlidnatějším městem kraje bylo ke konci roku 2018 krajské město Pardubice s 90 688 obyvateli, početně nejmenším městem byl Brandýs nad Orlicí s 1 303 obyvateli. Mezi okresy Pardubického kraje se nejvyšším podílem městského obyvatelstva vyznačuje okres Pardubice (70,2 %), nejnižším pak okres Svitavy (49,9 %).

Mezi 50 nejlidnatějších měst České republiky se v roce 2018 zařadilo krajské město Pardubice na desáté pořadové místo. V 605 městech České republiky (stav k 1. 1. 2018) žilo ke konci roku 2018 celkem 7 346 931 obyvatel, tj. 69,0 % z celkového počtu obyvatel (10 649 800 k 31. 12. 2018). Nejlidnatější je hlavní město Praha (1 308 632), naopak nejméně obyvatel mělo ke konci roku 2018 město Přebuz v okrese Sokolov v Karlovarském kraji (73 obyvatel).

Bilance počtu obyvatel ve městech Pardubického kraje v roce 2018

 

Přírůstek (úbytek) obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel) ve městech Pardubického kraje v roce 2018