Demografická „NEJ“ obcí Pardubického kraje v roce 2018

 

7. 5. 2019

Podle definitivních výsledků bilance obyvatel žilo k 31. 12. 2018 ve 451 obcích Pardubického kraje celkem 520 316 obyvatel. Ve 248 obcích kraje se v průběhu roku 2018 počet obyvatel zvýšil, ve 175 naopak obyvatel ubylo.

Koncem roku 2018 žilo v Pardubickém kraji 520 316 obyvatel. Ve 38 městech kraje jich bydlelo 61,6 %, v 11 městysech 1,6 % a 36,8 % v ostatních 402 obcích.

Mírnou převahu v počtu obyvatel kraje mají ženy, tvořily 50,4 % obyvatel kraje. Nejvyšší zastoupení měly v obci Anenská Studánka (58,9 %), nejmenší podíl měly na obyvatelstvu obce Hartinkov (36,4 %).

Obyvatelstvo kraje postupně stárne. Průměrný věk žijících obyvatel byl ke konci roku 2018 celkem 42,4 roku, v mužské populaci 41,0 roku a mezi ženami o 2,8 roku více. Ve srovnání s rokem 1991 se průměrný věk obyvatel kraje zvýšil o 6,2 roku. 

Nejmenší obcí co do počtu obyvatel je obec Vysoká se 40 obyvateli následovaná Želivskem se 43 obyvateli.

Z demografických bilancí kraje za rok 2018 vyplynulo, že:

-       ve 34 obcích se nenarodilo žádné dítě

-       ve 33 obcích nikdo nezemřel

-       v 10 obcích se nikdo nenarodil ani nezemřel

-       do 13 obcí se nikdo nepřistěhoval

-       z 22 obcí se nikdo nevystěhoval

-       ve 28 obcích se v průběhu roku 2018 nezměnil počet obyvatel

-       z hlediska změny počtu obyvatel si nejvíce polepšilo město Pardubice (+353 obyvatel), Přelouč (+265) a Litomyšl (+151), největší úbytek obyvatel zaznamenala města Svitavy (-99 obyvatel) a Moravská Třebová (-41).

Demografická "nej" obcí Pardubického kraje k 31. 12. 2018