Demografická „NEJ” obcí Pardubického kraje v roce 2016

 

Koncem roku 2016 žilo v Pardubickém kraji 517 087 obyvatel. Ve 38 městech kraje jich bydlelo 61,8 %, v 10 městysech 1,5 % a 36,7 % v ostatních 403 obcích.

Mírnou převahu v počtu obyvatel kraje mají ženy, tvořily 50,6 % obyvatel kraje. Nejvyšší zastoupení měly v obci Anenská Studánka (61,1 %), nejmenší podíl měly na obyvatelstvu obce Žampach (37,4 %). Strukturu obyvatel v těchto dvou malých obcích ovlivňuje přítomnost zařízení sociálních služeb.

Obyvatelstvo kraje postupně stárne. Průměrný věk žijících obyvatel byl ke konci roku 2016 celkem 42,1 roku, v mužské populaci 40,7 roku a mezi ženami o 2,9 roku více. Ve srovnání s rokem 1991 se průměrný věk obyvatel kraje zvýšil o 5,9 roku.  

K dlouhodobě nejmenší obci Vysoká s 32 obyvateli se již druhým rokem připojilo Želivsko.

Demografická „nej“ obcí Pardubického kraje v roce 2016

Pouze v jediné obci kraje – Urbanice v okrese Pardubice se během roku 2016 nikdo nenarodil, nikdo nezemřel, nikdo nepřistěhoval ani nevystěhoval. Počet obyvatel se nezměnil v dalších 22 obcích kraje.

Z demografických bilancí kraje za rok 2016 vyplynulo, že:

-       ve 36 obcích se nenarodilo žádné dítě

-       ve 32 obcích nikdo nezemřel

-       v 9 obcích se nikdo nenarodil ani nezemřel

-       do 16 obcí se nikdo nepřistěhoval

-       z 13 obcí se nikdo nevystěhoval

-       z hlediska změny počtu obyvatel si nejvíce polepšilo město Pardubice (+406 obyvatel) a Přelouč (+131), největší úbytek obyvatel zaznamenala města Česká Třebová (-102) a Hlinsko (-72).