ČSÚ bude zjišťovat životní podmínky domácností (SILC 2019)

 

29. ledna 2019

Český statistický úřad zahajuje pravidelné každoroční šetření o příjmech a životních podmínkách. Letos proběhne v období od 2. února do 26. května. Tazatelé po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíce domácností, v Pardubickém kraji to bude 571 náhodně vybraných domácností. Cílem šetření je získat aktuální údaje o jejich ekonomické a sociální situaci.

Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005. Obdobné zjišťování přitom probíhá v celkem 34 evropských zemích.

„Na území Pardubického kraje osloví naši tazatelé 571 domácností a vyplní s nimi dotazníky týkající se bydlení, pracovní aktivity, příjmů, ale také materiálních a zdravotních podmínek,“ říká Veronika Tichá, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích. „Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna,“ dodává.

V současné chvíli má již Český statistický úřad k dispozici předběžné výsledky šetření za rok 2018. „Z výsledků za minulý rok vyplývá, že míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením zůstala na stejné hodnotě jako v roce 2017 a činila 12,2 %. V Evropě se tak řadíme mezi země s nejnižší úrovní tohoto indikátoru,“ uvedla Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ. Celkem se toto ohrožení týká v České republice asi 1,2 milionu osob.

Meziročně o téměř 100 tisíc klesl odhadovaný počet osob žijících v materiálně deprivovaných domácnostech, tedy takových, které si z finančních důvodů nemohou dovolit nejméně čtyři z devíti předem stanovených položek. Podíl těchto osob se oproti předchozímu šetření z roku 2017 výrazně snížil z 3,7 % na 2,8 %. Například neočekávaný výdaj ve výši 10 700 korun si tak ve sledovaném období nemohlo dovolit 23,7 %, týdenní dovolenou 20,7 % a úhradu pravidelných plateb a splátek 3,0 % osob v českých domácnostech.

Konečné výsledky šetření za rok 2018 zveřejní ČSÚ v březnu na tiskové konferenci.

 

Kontakt:

Ing. Martina Myšková

vedoucí OTZ KS ČSÚ v Pardubicích

T 466 743 445   |   M 737 280 470

martina.myskova@czso.cz   |   Twitter @statistickyurad

  • ČSÚ bude zjišťovat životní podmínky domácností - tisková zpráva