Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 4. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

 

9. 2. 2021

V průběhu posledního čtvrtletí loňského roku se v oblasti cestovního ruchu opět výrazně projevila opatření proti šíření nového koronaviru. Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji se ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně snížil téměř o 74 %, což  však v mezikrajském srovnání představuje nejnižší procentní pokles.

Počet hostů za celý rok 2020 byl v kraji nejnižší za posledních deset let. Oproti předchozímu roku se snížil o třetinu, což byl mezi kraji třetí nejnižší pokles.

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 21,6 tis. hostů2, což představuje meziroční pokles o 73,7 % (při republikovém poklesu o 85,9 %). Tento procentní úbytek byl nejnižší v mezikrajském srovnání, naopak největší měrou (o 92,9 %) klesl počet hostů v Hlavním městě Praze. Jestliže počet hostů z ČR, tzv. rezidentů3, se v kraji oproti 4. čtvrtletí 2019 snížil o 72,6 %, v případě zahraničních hostů, tzv. nerezidentů4, došlo k poklesu o 80,6 %.

Z dlouhodobě početně nejvíce zastoupených zahraničních hostů v kraji byl ve 4. čtvrtletí 2020 zaznamenán 93% pokles počtu hostů z Německa při téměř 80% snížení počtu návštěvníků ze Slovenska a Polska.

tabulka 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje ve 4. čtvrtletí 2020

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí 2020 v Pardubickém kraji 68,9 tis. nocí, což bylo o 65,8 % méně než ve stejném období předchozího roku  a zároveň šlo o třetí nejnižší procentní snížení mezi kraji (republikový pokles činil 81,3 %). Zatímco domácí klientela snížila počet přenocování v kraji o 64,4 %, počet přenocování zahraničních hostů klesl o 73,3 %. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta ve 4. čtvrtletí 2020 v kraji (3,2 noci) odpovídal republikovému průměru a oproti stejnému období v předchozím roce byl o 0,7 noci vyšší.

Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích ve 4. čtvrtletí 2020

graf

Z hlediska jednotlivých měsíců byla v průběhu posledního čtvrtletí loňského roku nejvyšší (avšak již omezená) návštěvnost kraje zaznamenána v říjnu – 12,5 tis. hostů představuje o 62,5 % nižší hodnotu oproti stejnému měsíci v roce 2019.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

graf

1. až 4. čtvrtletí 2020 se v HUZ Pardubického kraje ubytovalo 317,5 tis. hostů, což byl nejnižší počet za posledních deset let. Oproti roku 2019 se počet hostů v kraji snížil o 33,9 % (při poklesu v celé ČR o 51,0 %). Procentní pokles počtu hostů v Pardubickém kraji byl v mezikrajském srovnání 3. nejnižší (za Libereckým a sousedním Královéhradeckým krajem). Naopak relativně nejvíce se snížil počet ubytovaných v Praze (o 72,9 %) a s odstupem v kraji Jihomoravském (o 45,6 %). Zatímco počet  hostů z ČR v kraji meziročně klesl o 30,0 %, u hostů ze zahraničí byl zaznamenán úbytek o 60,9 % (z toho v případě hostů z Německa o 67 %, Slovenska o 59 % a Polska o 47 %).

tabulka 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje v letech 2015 až 2020

Počet přenocování v 1. až 4. čtvrtletí 2020 v kraji dosáhl 940,1 tis. nocí (dlouhodobé minimum) a meziročně klesl o 29,5 % (v celé ČR o 45,3 %). Zatímco domácí klientela snížila počet přenocování v kraji o 25,2 %, počet přenocování zahraničních hostů klesl o 59,9 %. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta v kraji (3,0 noci) nepatrně převyšoval republikový průměr (2,9 noci) a byl mírně vyšší než v roce 2019 (2,8 noci).

Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích v roce 2020

graf

1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2  Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3  Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4  Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

 

 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje ve 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje v letech 2015 až 2020
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 4 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 5 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 6 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 7 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 8 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 • Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 4. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje) – komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 737 857 459, 466 743 418
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz