Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

 

9. 11. 2021

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 11 % na téměř 210 tisíc, což byl nejvyšší počet za posledních deset let. V celém 1. až 3. čtvrtletí 2021 se oproti stejnému období loňského roku návštěvnost kraje snížila o 8 % při 31% poklesu ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, ještě nedotčeným protipandemickými opatřeními.

Ve 3. čtvrtletí roku 2021 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 209,7 tis. hostů2, což představuje meziroční zvýšení o 11,0 % (při republikovém růstu o 12,5 %). Jedná se zároveň (díky nárůstu počtu hostů z ČR) o nejvyšší návštěvnost v kraji ve srovnání třetích čtvrtletí v poslední dekádě. Oživení návštěvnosti oproti loňskému 3. čtvrtletí zaznamenaly všechny kraje, relativně nejvíce Praha (o 41,7 %) a Zlínský kraj (o 12,9 %), nejméně pak kraje Liberecký a Ústecký (s méně než 2% růstem). V Pardubickém kraji byl relativní meziroční přírůstek návštěvnosti v mezikrajském srovnání čtvrtý nejvyšší.

Tabulka Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje ve 3. čtvrtletí

Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku se v kraji zvýšil počet hostů z ČR, tzv. rezidentů3 o 18,3 tisíc (tj. o 10,3 %) na 196,3 tisíc (jde o nejvyšší počet v hodnoceném období za posledních deset let). Hostů ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 přicestovalo do kraje ve 3. čtvrtletí letošního roku 13,4 tisíc, což bylo sice meziročně o pětinu více, ve srovnání s předchozími roky se však jednalo o podprůměrný počet (v letech 2015 až 2019 se v kraji v tomto období ubytovávalo více než 20 tisíc nerezidentů).

Z dlouhodobě početně nejvíce zastoupených zahraničních hostů v kraji byl ve 3. čtvrtletí 2021 zaznamenán 45% meziroční nárůst počtu hostů ze Slovenska při téměř 27% navýšení počtu hostů z Německa. Návštěvníků z Polska přitom meziročně o 27 % ubylo.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí let 2019 až 2021

graf

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí letošního roku v Pardubickém kraji 592,1 tis. nocí, což bylo o 3,6 % více než ve stejném období loňského roku (republikový nárůst činil 11,0 %). Domácí klientela zvýšila počet přenocování v kraji o 2,5 % a počet přenocování zahraničních hostů vzrostl o čtvrtinu. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta ve 3. čtvrtletí 2021 v kraji (2,8 noci) byl mírně pod republikovým průměrem (2,9 noci) a zároveň nejnižší ve srovnání třetích čtvrtletí v posledních deseti letech.

Hosté a průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí let 2012 až 2021

graf

Z pohledu jednotlivých měsíců letošního třetího čtvrtletí bylo nejvíce hostů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v kraji ubytováno v srpnu (73,0 tis.) a nejméně v září (67,1 tis.). Zářijový počet hostů byl však téměř o dvě třetiny vyšší ve srovnání se stejným měsícem loňského roku a zároveň nejvyšší v tomto měsíci za posledních deset let.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

graf

V celém 1. až 3. čtvrtletí 2021 klesl počet hostů ubytovaných v HUZ Pardubického kraje oproti stejnému období vloni o 8,2 % (při poklesu v celé ČR o 15,9 %). Relativně nejvíce se snížil počet ubytovaných v Praze (o 31,4 %) a Libereckém kraji (o 23,0 %), nejméně v kraji Středočeském (o 3,6 %) a v Kraji Vysočina (o 5,0 %). Meziroční procentní pokles počtu hostů v Pardubickém kraji byl v mezikrajském srovnání 5. nejnižší. Počet přenocování v 1. až 3. čtvrtletí v kraji meziročně klesl o 10,5 % (v celé ČR o 15,6 %). Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 byl pokles návštěvnosti ještě výraznější (viz Tab. 2). Průměrný počet přenocování na jednoho hosta v kraji (2,9 noci) byl na úrovni republikového průměru.

Tabulka Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí let 2019 až 2021

graf

 

1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

 2 Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

 3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

 4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

 

 • Tab. 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje ve 3. čtvrtletí
 • Tab. 2 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 4 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 5 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 6 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 7 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tab. 8 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje) – komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 418, 737 857 459
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz