Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

8. 11. 2019

Od července do září se v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji ubytovalo o 3,6 % více hostů než ve stejném období vloni; celorepublikový nárůst činil 2,6 %. Zatímco počet domácích hostů v kraji ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 4 %, počet zahraničních hostů se zvýšil pouze o 1 %. Počet přenocování hostů v kraji však meziročně klesl o 2 % (vlivem poklesu u domácích hostů). Průměrný počet přenocování na jednoho hosta ze zahraničí (3,2 noci) byl mezi kraji druhý nejvyšší.

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 183 884 hostů2, což představuje 2,4 % z republikového úhrnu (nejnižší počet hostů v republikovém srovnání). Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (30,5 % z republikového úhrnu), Jihomoravského kraje (10,8 %) a do Jihočeského kraje (10,6 %).

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích kromě Kraje Vysočina. Největší dynamiku růstu počtu hostů mezi letošním a loňským třetím čtvrtletím zaznamenaly kraje Olomoucký (o 9,2 %) a Plzeňský (o 7,1 %). Pardubický kraj se s 3,6% nárůstem počtu hostů (při celorepublikovém tempu 2,6 %) zařadil na sedmou pozici v mezikrajském srovnání.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

V časové řadě srovnatelných údajů za 3. čtvrtletí od roku 2012 byl počet hostů v kraji ve 3. čtvrtletí 2019 (dle předběžných výsledků 183,9 tis. osob) nejvyšší. Meziročně se v Pardubickém kraji zvýšil ve 3. čtvrtletí letošního roku výrazněji počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3 (o 4,0 %), počet zahraničních hostů, tzv. nerezidentů4, vzrostl o 1,0 %.


 

Ve 3. čtvrtletí letošního roku přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů z Německa (2,8 % všech hostů), Slovenska (2,7 %) a Polska (2,2 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí 60 % všech hostů ze zahraničí, následovali hosté z Nizozemska a Ukrajiny. Z hlediska počtu přenocování se za první tři nejčastěji zastoupené země zařadili Nizozemci a Rusové.

Nejvíce hostů ze zahraničí bylo mezi všemi hosty v průběhu letošního třetího čtvrtletí v kraji zastoupeno v měsíci září (14,7 %); zářijového maxima z roku 2015 (16,3 %) však dosaženo nebylo.

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

Celkový počet přenocování hostů ve 3. čtvrtletí roku 2019 meziročně vzrostl ve všech krajích kromě Kraje Vysočina (pokles o 2,7 %) a Pardubického kraje (pokles o 2,0 %). Nejvíce se zvýšil počet přenocování v kraji Plzeňském (o 9,1 %) a Olomouckém (o 7,3 %).

Zatímco počet přenocování u rezidentů v Pardubickém kraji meziročně vzrostl (o 3,1 %), v případě hostů ze zahraničí došlo k poklesu (o 2,7 %). V absolutním počtu přenocování se Pardubický kraj ve 3. čtvrtletí 2019 zařadil na poslední místo mezi kraji. Červencový, zářijový i říjnový počet přenocování v kraji byl přitom letos oproti stejným měsícům v posledních osmi letech jeden z nejvyšších.

Průměrný počet přenocování hostů (3,1 noci) řadí Pardubický kraj na 6. místo v republikovém srovnání. Největší průměrný počet přenocování hostů byl evidován v kraji Karlovarském (4,4 noci) a nejmenší v kraji Jihomoravském (2,3 noci); republikový průměr počtu přenocování hostů činil 2,8 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů činí v Pardubickém kraji 3,0 noci (9. místo mezi kraji) a u nerezidentů 3,2 noci (2. místo spolu se sousedním Královéhradeckým krajem).

Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích ve 3. čtvrtletí 2019

V celém 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 407 528 hostů2, což představuje 2,4 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší počet hostů mezi kraji. Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích České republiky. V Pardubickém kraji se počet hostů oproti stejnému období vloni meziročně zvýšil o 5,8 %, což byl čtvrtý nejvyšší relativní nárůst v mezikrajském srovnání po Olomouckém, Plzeňském a Karlovarském kraji.

Počet přenocování byl v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 oproti stejnému období předchozího roku vyšší ve všech krajích České republiky kromě Kraje Vysočina. Ubytovací zařízení v Pardubickém kraji zaznamenala čtvrtý nejnižší meziroční procentní nárůst počtu přenocování (o 1,4 % při republikovém nárůstu o 2,2 %).

 

1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2 Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

 

 • Tabulka - Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2019
 • Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje) – komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 418
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz