Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

 

7. 8. 2020

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 klesl meziročně o 73 % při 83% celorepublikovém snížení. Zatímco v dubnu se naplno projevila opatření přijatá z důvodu šíření nového koronaviru (propad o 99 %), červnový počet hostů v kraji byl díky postupnému uvolňování opatření oproti stejnému měsíci vloni nižší o 45 %. V celém 1. pololetí letošního roku meziročně klesla návštěvnost v kraji o polovinu.

Ve 2. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 34,5 tis. hostů2, což představuje meziroční snížení o 73,3 % (při republikovém poklesu o 82,9 %). Výrazný pokles počtu hostů přitom zaznamenaly všechny kraje, relativně nejvíce Praha (o 93,6 %). Procentní úbytek počtu hostů v Pardubickém kraji byl v mezikrajském srovnání nejnižší. Jestliže počet domácích hostů, tzv. rezidentů3, se v kraji oproti loňskému 2. čtvrtletí snížil o 71 %, v případě nerezidentů4 došlo k poklesu o 89 %.

Z dlouhodobě početně nejvíce zastoupených zahraničních hostů v kraji byl ve 2. čtvrtletí 2020 zaznamenán 81% meziroční pokles počtu hostů ze Slovenska při 92% poklesu počtu Němců a 93% poklesu počtu návštěvníků z Polska.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku v Pardubickém kraji 87,0 tis. nocí, což bylo o 72,7 % méně než ve stejném období loňského roku (republikový pokles činil 81,7 %). Domácí klientela snížila počet přenocování v kraji o 70,5 % a počet přenocování zahraničních hostů se snížil o 89,0 %. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta ve 2. čtvrtletí 2020 v kraji (2,5 noci) byl nepatrně nižší ve srovnání s republikovým průměrem (2,6 noci) a odpovídal hodnotě loňského druhého čtvrtletí.

Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 2020

S ohledem na specifické podmínky pro cestovní ruch je vhodné hodnotit údaje z pohledu jednotlivých měsíců. Zatímco v dubnu 2020 byl v kraji zaznamenán 98,9% meziroční pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních a v květnu 90,4%, červnový propad o 45,3 % (při republikovém poklesu o 60,8 %) již signalizoval mírné oživení.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

V celém 1. pololetí 2020 klesl počet hostů ubytovaných v HUZ Pardubického kraje oproti stejnému období vloni o 50,5 % (při poklesu v celé ČR o 58,1 %). Relativně nejvíce se snížil počet ubytovaných v Praze (o 66,3 %), nejméně pak v kraji Královéhradeckém (o 42,9 %). Procentní pokles počtu hostů v Pardubickém kraji byl v mezikrajském srovnání 9. nejvyšší. Počet přenocování v 1. pololetí v kraji meziročně klesl o 46,3 % (v celé ČR o 53,6 %). Průměrný počet přenocování na jednoho hosta v kraji (2,8 noci) odpovídal republikovému průměru a byl mírně vyšší než ve stejném období vloni (2,6 noci).

 

1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2 Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

 

Výsledky za 2. čtvrtletí 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu CR 1-12 a čtvrtletního výkazu CR 2-04. Děkujeme všem respondentům, kteří nám data poskytli, přestože řada z nich čelila dopadům mimořádných opatření, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

 

 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje ve 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí ve 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 5 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 6 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 7 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje) – komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 737 857 459
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz