Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

 

11. 5. 2022

V hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje se v 1. čtvrtletí 2022 ubytovalo téměř sedmkrát více hostů než ve stejném období vloni, ve srovnání s prvním čtvrtletím předcovidového roku 2019 byl však počet hostů o 9 % nižší.

1. čtvrtletí roku 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 79,1 tis. hostů2, což oproti stejnému období loňského roku silně postiženému protipandemickými opatřeními představuje 6,8násobné navýšení (při desetinásobném republikovém růstu). Oživení návštěvnosti oproti 1. čtvrtletí 2021 zaznamenaly všechny kraje, relativně nejvíce Liberecký a Královéhradecký (v Pardubickém kraji byl nárůst druhý nejnižší za Ústeckým krajem). Ve srovnání s prvním čtvrtletím předcovidového roku 2019 byl počet hostů v kraji o 9,3 % nižší (při téměř třicetiprocentním poklesu v celé ČR).

tabulka Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje v 1. čtvrtletí

Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2021 se v kraji zvýšil počet hostů z ČR, tzv. rezidentů3 7,2násobně na 71,2 tisíc. Hostů ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 přicestovalo do kraje v 1. čtvrtletí letošního roku 7,9 tisíc, což sice bylo meziročně 4,6x více, ve srovnání s předchozími roky se však jednalo o podprůměrný počet (v letech 2016 až 2019 se v kraji v tomto období ubytovávalo více než 11 tisíc nerezidentů).

Z dlouhodobě početně nejvíce zastoupených zahraničních hostů v kraji byl v 1. čtvrtletí 2022 zaznamenán 8násobný meziroční nárůst počtu hostů z Polska při téměř sedminásobném navýšení počtu hostů z Německa a 4,8násobném zvýšení počtu Slováků. Výrazný meziroční nárůst byl zaznamenán rovněž v případě ubytovaných z Ukrajiny5 (v kraji 9,2x při 13násobném růstu v celé ČR). Na všech hostech se návštěvníci ze zahraničí v kraji v letošním prvním čtvrtletí podíleli deseti procenty (druhý nejnižší podíl v mezikrajském srovnání po Olomouckém kraji).

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR
v 1. čtvrtletí let 2019 až 2022

graf

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2022 v Pardubickém kraji 225,9 tis. nocí, což byl 4,6násobek počtu zjištěného ve stejném období vloni (republikový nárůst byl přitom 7,4násobný). Domácí klientela zvýšila počet přenocování v kraji meziročně pětkrát, přičemž počet přenocování zahraničních hostů vzrostl pouze 2,5x.

Oproti 1. čtvrtletí 2019 byl počet přenocování v kraji o 6,6 % nižší s poklesem v případě domácích i zahraničních hostů; v celé ČR došlo k 26,0% snížení (vlivem nižšího počtu přenocování pouze u nerezidentů). Průměrný počet přenocování na jednoho hosta v 1. čtvrtletí 2022 v kraji (2,9 noci) byl mírně nad republikovým průměrem (2,8 noci).

Hosté a průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí let 2012 až 2022

graf

Z pohledu jednotlivých měsíců letošního prvního čtvrtletí bylo nejvíce hostů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v kraji ubytováno v březnu (29,6 tis.) – oproti stejnému měsíci vloni šlo téměř o 8násobný nárůst, ve srovnání s březnem 2020 (již také postiženým pandemií) se jednalo o 2,3násobek a oproti březnu 2019 byl letošní březnový počet hostů vyšší o necelé 1 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců
graf

 

1  Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2  Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3  Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4  Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

5 Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

 

 • Tab. 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje v 1. čtvrtletí
 • Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2022
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2022
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2022
 • Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje) - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 418, 737 857 459
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz