Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

V hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji se ve 3. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo 184 tisíc hostů. Mezi nimi bylo 24 tisíc návštěvníků z ciziny, nejvíce ze Slovenska, Německa a Polska. Proti stejnému období minulého roku tuzemských i zahraničních hostů přibylo a zvýšil se i počet přenocování.

1. až 3. čtvrtletí 2017

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 395 359 hostů2, což představuje 2,5 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší počet hostů mezi kraji. Nejvíce hostů směřovalo tradičně do Hlavního města Prahy (35,9 % z republikového úhrnu), Jihomoravského kraje (9,5 %) a do Jihočeského kraje (8,4 %).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvyšší procentní nárůst mezi letošním a loňským 1. až 3. čtvrtletí zaznamenal Karlovarský kraj (o 16,8 %). Nárůst počtu hostů v Pardubickém kraji o 9,3 % byl v mezikrajském srovnání 5. nejnižší; v celé ČR přitom počet hostů meziročně vzrostl o 9,7 %.

Graf 1  Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle čtvrtletí

Meziroční přírůstky počtu hostů (při porovnání čtvrtletních údajů) jsou v kraji patrné nepřetržitě od 1. čtvrtletí 2015. Maximální meziroční přírůstek počtu hostů byl přitom v kraji zaznamenán během roku 2015. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 byl meziroční přírůstek počtu hostů celkem a počtu domácích hostů 9. nejvyšší od roku 2014, u hostů ze zahraničí dokonce 5. nejvyšší.

Graf 2  Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle čtvrtletí

Meziročně se v 1. až 3. čtvrtletí 2017 v Pardubickém kraji zvýšil jak počet hostů ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 (o 10,9 %), tak i počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3 (o 9,1 %). Stejně jako ve druhém čtvrtletí letošního roku patřil i ve třetím čtvrtletí výraznější meziroční nárůst v kraji hostům ze zahraničí.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Průměrný počet přenocování (2,9 noci) řadí Pardubický kraj na 7. místo v pořadí krajů. Nejvíce přenocování bylo v kraji Karlovarském (4,8 noci) a nejméně v kraji Jihomoravském (2,1 noci); republikový průměr počtu přenocování činil 2,7 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů je v kraji 2,9 noci a u nerezidentů 2,8 noci.

Graf 3  Zahraniční hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle měsíců

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (25,6 % všech zahraničních hostů), z Německa (20,4 %) a z Polska (16,5 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí 63 % všech hostů ze zahraničí v kraji, následovali hosté z Nizozemí, Rakouska a Francie.

Graf 4  Hosté ze zahraničí ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017

Meziroční nárůst počtu přenocování byl v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zaznamenán ve všech krajích. Nejvyšší nárůst celkového počtu přenocování byl v Jihomoravském kraji (o 15,2 %). Meziroční nárůst počtu přenocování v Pardubickém kraji (8,5 %) je vyšší než republikový průměr (7,8 %). V Pardubickém kraji se meziročně zvýšil počet přenocování u nerezidentů (o 15,2 %) i rezidentů (o 7,6 %). V absolutním počtu přenocování se Pardubický kraj v 1. až 3. čtvrtletí 2017 zařadil na poslední místo v krajském srovnání.

Graf 5  Průměrný počet přenocování hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017

3. čtvrtletí 2017

V samotném 3. čtvrtletí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 183 970 hostů2, což představuje 2,6 % z republikového úhrnu, jedná se však stále o nejnižší počet hostů mezi kraji. Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (2 245 338), Jihočeského kraje (746 655) a do Jihomoravského kraje (745 253).

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích České republiky. V Pardubickém kraji se ve 3. čtvrtletí 2017 počet hostů meziročně zvýšil o 7,7 %, což byl šestý nejvyšší relativní nárůst v mezikrajském srovnání.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017

Počet přenocování byl ve 3. čtvrtletí roku 2017 oproti předchozímu roku vyšší ve všech krajích České republiky, kromě kraje Jihočeského a Libereckého. Ubytovací zařízení v Pardubickém kraji zaznamenala sedmý nejvyšší meziroční procentní nárůst počtu přenocování (nárůst v Pardubickém kraji o 6,0 % při republikovém nárůstu o 4,2 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017

 

1Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi

4Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.