Celorepublikové sčítání lidu se blíží. Těžit z něj bude i Pardubický kraj

 

2. března 2021

Na území desítek států, včetně většiny členů Evropské unie, se letos uskuteční sčítání lidu. U nás začne v sobotu 27. března. Získané informace pomohou v následujícím desetiletí i rozvoji regionů.

Plánování sociálních služeb, přetrasování linek hromadné dopravy, rozdělování veřejných prostředků i aktualizované podklady pro zásah hasičů, to vše a mnohem více by se neobešlo bez přesných a komplexních informací.

Již více než 150 let se veřejná správa spoléhá na údaje ze sčítání lidu, které se v moderní historii Československa a později České republiky koná každých 10 let. Tato perioda je považována za přijatelné období, aby se shromážděná data dala využívat nejen pro tvorbu statistik, ale i při rozhodování o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku.

„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě územních plánů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Sociální péče nebo rozvoj dopravní sítě se neobejdou bez přesných dat

Česká populace stárne a ani Pardubický kraj není výjimkou. Právě lidé starší 65 let jsou nejrychleji rostoucí skupinou obyvatelstva v kraji. Zatímco na přelomu tisíciletí tvořili 14 % populace, v roce 2019 už to bylo 20 %. Specifikem Pardubického kraje je pak nerovnoměrné rozložení sítě zařízení poskytujících péči těm nejstarším z nás, kdy především okrajové oblasti kraje nejsou dostatečně saturovány.

Odbor sociální péče Krajského úřadu v Pardubicích proto již nyní na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který pro analýzu současné situace využil také data ze sčítání, podniká kroky k tomu, aby v kraji byla v nadcházejících letech a dekádách nabízena kvalitní a dostupná sociální péče. „Ke konci roku 2019 byl počet seniorů v kraji absolutně i relativně nejvyšší od roku 1991. Od tohoto roku stoupl v kraji počet seniorů o 41 tisíc. Stárnutí populace pokračuje mimo jiné díky prodlužující se naději dožití,“ dodává Veronika Tichá, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích.

Data ze sčítání jsou klíčová i pro společnost E-rozvoj, která obcím v regionu pomáhá zlepšit dopravní sítě. „Data ze sčítání nám pomáhají určit ekonomickou sílu obce v regionu – zda jsou tam atraktivní zaměstnavatelé, nebo naopak je to obec s převažující funkcí bydlení a lidé jezdí za prací jinam. Mapování pohybu obyvatel je důležité nejen při plánování dopravní obslužnosti, ale i například pro zaměření ekonomického rozvoje či zajištění dostupnosti služeb. Nejčastěji se na nás obrací menší obce, které chtějí připravit program rozvoje na období pěti až sedmi let s dlouhodobější strategickou vizí,“ říká Petr Ponikelský z E-rozvoje a dodává: „V Pardubickém kraji jsme se v rámci pilotního projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR podíleli například na metodické podpoře při plánování rozvoje v obcích Holice, Nekoř, Čistá nebo Opatovec.“

Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.

 

 • Celorepublikové sčítání lidu se blíží. Těžit z něj bude i Pardubický kraj – tisková zpráva
 • Sčítání 2021 – informace pro města a obce
  (aktualizováno 19. 4. 2021)
 • Kontakt:
  Jolana Voldánová
  tisková mluvčí Sčítání 2021
  +420 704 659 357
  jolana.voldanova@scitani.cz