Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

20. 5. 2020

V 1. čtvrtletí 2020 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 518 bytů, což byl oproti stejnému období loňského roku téměř padesátiprocentní nárůst. Naopak počet dokončených bytů v kraji poklesl oproti stejnému období loňského roku téměř o čtvrtinu. V kraji bylo dokončeno 237 bytů, z čehož většinu tvořily stejně jako u zahájené bytové výstavby byty v nových rodinných domech.

Zahájené byty v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020

V 1. čtvrtletí 2020 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba celkem 518 bytů, což bylo 5,7 % ze všech zahájených bytů v České republice. Oproti stejnému období předchozího roku zaznamenal Pardubický kraj nárůst zahájené bytové výstavby o 49,7 %. Na území celé ČR byl evidován pokles o 4,5 %. Vyšší hodnoty oproti 1. čtvrtletí 2019 byly zaznamenány ve všech okresech Pardubického kraje. Nejvyšší nárůst evidoval okres Svitavy (84,3 %), naopak nejnižší okres Chrudim (6,8 %).

Vývoj zahájené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

První čtvrtletní hodnota v roce 2020 za zahájenou bytovou výstavbu v Pardubickém kraji (518 bytů) překonala i hodnotu za 2. čtvrtletí 2019, ve kterém byla zahájena výstavba 517 bytů. Vyšší hodnota za zahájenou bytovou výstavbu v kraji než za 1. čtvrtletí 2020 byla evidována naposledy ve 3. čtvrtletí 2009, kdy byla v kraji zahájena výstavba 722 bytů. Pokud vezmeme v úvahu pouze hodnoty za 1. čtvrtletí, byla vyšší hodnota (639) zaznamenána naposledy v 1. čtvrtletí 2009.

Dokončené byty v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020

V Pardubickém kraji bylo v 1. čtvrtletí 2020 dokončeno 237 bytů, což byla 3,0 % ze všech dokončených bytů v České republice. Oproti stejnému období předchozího roku bylo v kraji o 24,0 % dokončených bytů méně, v celé ČR pak o 1,3 % méně. Nejvyšší pokles v Pardubickém kraji zaznamenal okres Chrudim, kde se dokončilo o 38,6 % bytů méně. Dále zaznamenaly pokles také okresy Ústí nad Orlicí (o 32,9 %) a Pardubice (o 21,8 %). V okrese Svitavy se počet dokončených bytů oproti 1. čtvrtletí 2019 nezměnil.

Stejně jako mezi zahájenou bytovou výstavbou převažovaly i u dokončené bytové výstavby v 1. čtvrtletí 2020 byty v nových rodinných domech, a to v Pardubickém kraji i celé ČR. V kraji měly byty v nových rodinných domech 59,1% podíl na celkové zahájené bytové výstavbě a 77,6% podíl na celkové dokončené bytové výstavbě (při 53,3% podílu u obou typů výstavby v ČR).

Vývoj dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Nižší počet dokončených bytů než v 1. čtvrtletí 2020 měl Pardubický kraj naposledy za 3. čtvrtletí 2017, kdy bylo dokončeno 232 bytů, což bylo o 5 méně než v 1. čtvrtletí 2020. Pokud vezmeme v úvahu pouze hodnoty za 1. čtvrtletí, pak můžeme evidovat méně dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2017, kdy se dokončilo pouze 217 bytů, což bylo o 20 méně než v 1. čtvrtletí 2020.

Zahájené a dokončené byty na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

Zahájené a dokončené byty na tisíc obyvatel 1Q2020.jpg

V 1. čtvrtletí 2020 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba průměrně 0,99 bytu na tisíc obyvatel, což byla čtvrtá nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání. Vyšší počet zahájených bytů na tisíc obyvatel měl pouze Plzeňský (1,30), Jihomoravský (1,18) a Středočeský kraj (1,11). Naopak mezi kraje s nejnižším počtem zahájených bytů na tisíc obyvatel můžeme zařadit Karlovarský (0,40) a Ústecký kraj (0,42).

Poslední dva jmenované kraje patřily zároveň mezi kraje, kde byl v 1. čtvrtletí 2020 zaznamenán nejnižší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel. Za Ústecký a Karlovarský kraj s 0,27 respektive 0,37 dokončenými byty na tisíc obyvatel můžeme zařadit Zlínský a Pardubický kraj, kde bylo zaznamenáno shodně 0,45 dokončených bytů na tisíc obyvatel. Pouze nepatrně vyšší hodnota (0,46) byla evidována v Libereckém a Moravskoslezském kraji. Více než jeden dokončený byt na tisíc obyvatel měl v 1. čtvrtletí 2020 pouze Středočeský kraj (1,28) a Hlavní město Praha (1,25).