Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

22. 5. 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 312 bytů, což je o 42 bytů méně než ve stejném období loňského roku. Nejvíce bytů bylo dokončeno v okrese Pardubice a jednalo se převážně o byty v rodinných domech. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 346 bytů, převážná většina bude postavena v nových rodinných domech.

V 1. čtvrtletí roku 2019 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 346 nových bytů, což je o 38 bytů (tj. o 10 %) méně oproti stejnému období roku 2018. Pokles se týkal všech okresů Pardubického kraje kromě okresu Pardubice, který zaznamenal meziroční nárůst počtu zahájených bytů o 50 %. K nejvyššímu snížení došlo meziročně v okrese Chrudim, kde byl počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2019 proti roku 2018 poloviční (pokles o 49 %).

Zahájené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Podle druhu stavby připadla největší část počtu zahájených bytů na byty v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 147 bytů). Výstavba nových bytových domů byla zahájena pouze v okrese Ústí nad Orlicí (5 bytů). Dále byla v Pardubickém kraji započata výstavba celkem 44 bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům.

Zahájené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

krajském srovnání meziroční změny počtu zahájených bytů vidíme v 1. čtvrtletí roku 2019 nárůst v osmi krajích ČR, kde nejvyšší, více než trojnásobný nárůst vykázal Liberecký kraj (o 265 %). Pokles se týkal šesti krajů včetně Pardubického, nejvyšší pokles byl evidován v Karlovarském kraji (o 31 %).

Zahájené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 312 bytů, což je o 42 bytů méně (o 12 %) oproti stejnému období roku 2018. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl v okrese Ústí nad Orlicí (o 22 bytů, tj. o 43 %) a Svitavy (o 9 bytů, tj. o 23 %). Pokles se týkal okresu Pardubice (pokles o 62 bytů, tj. o 32 %) a Chrudim (o 11 bytů, tj. o 16 %).

Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

 

Z 312 bytů dokončených v 1. čtvrtletí 2019 v Pardubickém kraji připadalo 262 bytů na byty v nových rodinných domech, z nichž téměř polovina vyrostla v okrese Pardubice. V kraji nebyl ve sledovaném období postaven žádný nový bytový dům, ani žádný nový byt pro seniory. Bylo dokončeno 16 nových bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům, 17 bytů v nebytových budovách a dalších 17 bytů vzniklo ve stavebně upravených nebytových prostorách.

Dokončené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

V České republice bylo v 1. čtvrtletí 2019 dokončeno více než 8 tisíc bytů. Nejvyšší podíl připadl na Hlavní město Prahu (19 %), Středočeský (17 %) a Jihomoravský kraj (14 %). Pardubický kraj se podílel na republikovém úhrnu dokončených bytů 4 %, nejmenší počet nových bytů byl postaven ve sledovaném období v Libereckém a Karlovarském kraji (shodně 2 %).

Dokončené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019