Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

15. 11. 2019

V prvních třech čtvrtletích roku 2019 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 1 087 bytů, což je o 124 bytů méně než ve stejném období roku 2018. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 1 216 nových bytů, proti prvním devíti měsícům roku 2018 vzrostla výstavba o 11 %. Téměř čtyři pětiny ze zahájených bytů připadají na byty v rodinných domech nebo přístavbách k rodinným domům.

Zahájené byty

V prvních devíti měsících roku 2019 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 216 nových bytů, což je o 121 bytů (tj. o 11 %) více oproti stejnému období roku 2018. Ze čtyř okresů Pardubického kraje se na počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Pardubice (45 %) a Ústí nad Orlicí (22 %). Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v okresech Pardubice (o 179 bytů, tj. o 49 %), Svitavy (o 14 bytů, tj. o 8 %) a Ústí nad Orlicí (o 5 bytů, tj. o 2 %). Pokles byl evidován v okrese Chrudim (o 77 bytů, tj. o 27 %).

Vývoj zahájené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Z celkového počtu 1 216 zahájených bytů v kraji v prvních 9 měsících roku 2019 připadlo 73 % (887 bytů) na výstavbu v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 385 bytů). Výstavba nových bytových domů tvoří v Pardubickém kraji 12 % (141 bytů) zahájené bytové výstavby a probíhá převážně v okrese Pardubice (104 byty). Dále je 10 % výstavby nových bytů realizováno v již dokončených stavbách (123 bytů v nástavbách, vestavbách a přístavbách k rodinným a bytovým domům). Žádná nová výstavba nebyla hlášena v domovech - penzionech a domovech pro seniory; 52 nových bytů vznikne v nebytových budovách a dále byla zahájena výstavba 13 nových bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách.

Zahájené byty v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

V prvních třech čtvrtletích roku 2019 byl v ČR zaznamenán meziroční nárůst zahájené výstavby bytů (o 18 %). Téměř dvojnásobně meziročně vzrostla zahájená výstavba v Libereckém kraji a pod republikovým průměrem zůstalo tempo růstu v Pardubickém kraji. Pokles zahájené bytové výstavby byl zaznamenán ve čtyřech krajích, přičemž nejvyšší pokles se týkal Královéhradeckého kraje (o 9 %).

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Dokončené byty

V prvních devíti měsících roku 2019 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 1 087 bytů, což je o 124 bytů méně (pokles o 10 %) oproti stejnému období roku 2018. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl pouze v okresech Svitavy (o 61 bytů, tj. 49 %) a Ústí nad Orlicí (o 29 bytů, tj. 14 %). Meziroční pokles byl evidován v okrese Pardubice (o 209 bytů, tj. 31 %) a Chrudim (o 5 bytů, tj. 2 %).

Vývoj dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Většina bytů byla ve sledovaném období dokončena v rodinných domech (738 bytů, tj. 68 %), 174 bytů (16 %) bylo zkolaudováno v bytových domech. V nástavbách, přístavbách nebo vestavbách k rodinným či bytových domům bylo dokončeno 55 bytů (5 %). V domovech-penzionech nebo v domovech pro seniory nebyl dokončen žádný byt.

Dokončené byty v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

V České republice bylo v prvních třech čtvrtletích roku 2019 dokončeno téměř 25,8 tisíce bytů. Meziroční nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán ve většině regionů ČR kromě kraje Libereckého, Pardubického, Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje. Nejvyšší, více než 60% meziroční nárůst počtu dokončených bytů vykázal kraj Olomoucký.

 

 • Tabulka - Zahájené byty v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Dokončené byty v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
 • Tabulka - Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
 • Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 - komentář v PDF
 • TEMATICKÉ ODKAZY:
 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz