Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

5. 10. 2020

V prvním pololetí roku 2020 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 909 bytů, což byl oproti stejnému období loňského roku pětiprocentní nárůst. Naopak počet dokončených bytů v kraji poklesl oproti stejnému období loňského roku téměř o čtvrtinu. Během první poloviny roku 2020 bylo v kraji dokončeno 521 bytů, z čehož většinu tvořily stejně jako u zahájené bytové výstavby byty v nových rodinných domech.

Zahájené byty v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

V průběhu první poloviny roku 2020 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba celkem 909 bytů, což bylo oproti prvnímu pololetí loňského roku o 46 bytů více (tj. o 5,3 %). Naopak na území celé ČR byl zaznamenán pokles zahájené bytové výstavby o 459 bytů (tj. o 2,4 %). Nárůst zahájené bytové výstavby se týkal všech okresů Pardubického kraje s výjimkou okresu Chrudim, kde došlo k meziročnímu poklesu o 9,6 % (tj. o 13 bytů). Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v okrese Svitavy (41,6 %, tj. 47 bytů), následovaly okresy Ústí nad Orlicí (2,6 %, tj. 5 bytů) a Pardubice (1,6 %, tj. 7 bytů).

Vývoj zahájené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 391 bytů, což byla pátá nejvyšší hodnota dosažená ve druhém čtvrtletí za posledních deset let. Zároveň můžeme mluvit i o tom, že se jedná o nadprůměrnou hodnotu, neboť v posledních deseti letech (2011–2020) bylo ve druhém čtvrtletí v kraji zahájeno průměrně 373 bytů.

Dokončené byty v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

V Pardubickém kraji bylo v průběhu první poloviny roku 2020 dokončeno 521 bytů, což bylo oproti stejnému období předchozího roku o 169 bytů méně (tj. o 24,5 %). Pokles dokončené bytové výstavby byl zaznamenán ve všech okresech Pardubického kraje i na území celé České republiky. Ve srovnání s Pardubickým krajem se na území celé ČR nejednalo o tak výrazné snížení (pouze o 7 %, tj. o 1 151 bytů). V rámci Pardubického kraje byl nejvyšší pokles zaznamenán v okrese Svitavy (43,5 %, tj. 60 bytů), následovaly okresy Chrudim (pokles 31,9 %, tj. o 38 bytů), Ústí nad Orlicí (pokles 22,0 %, tj. o 41 bytů) a Pardubice (pokles 12,1 %, tj. o 30 bytů).

Stejně jako mezi zahájenou bytovou výstavbou převažovaly také u dokončené bytové výstavby v prvním pololetí 2020 byty v nových rodinných domech, a to v Pardubickém kraji i celé ČR. V kraji měly byty v nových rodinných domech 67,9% podíl na celkové zahájené bytové výstavbě a 82,9% podíl na celkové dokončené bytové výstavbě (v celé ČR pak 55,0% podíl, respektive 58,3% podíl).

Vývoj dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 284 bytů, což byla třetí nejvyšší hodnota dosažená ve druhém čtvrtletí za posledních deset let. Zároveň můžeme mluvit i o tom, že se jedná o nadprůměrnou hodnotu, protože v posledních deseti letech (2011–2020) bylo ve druhém čtvrtletí v kraji dokončeno průměrně 260 bytů.

Zahájené a dokončené byty na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020

PNG Zahájené a dokončené byty na tisíc obyvatel v prvním až druhém čtvrtletí 2020.png

V prvním pololetí 2020 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba průměrně 1,74 bytu na tisíc obyvatel, což byla stejná hodnota jako průměr za celou ČR. V mezikrajském srovnání zaznamenal Pardubický kraj pátou nejvyšší hodnotu, přičemž vyšší počet zahájených bytů na tisíc obyvatel měl pouze Jihomoravský kraj (2,29), Plzeňský kraj (2,26), Středočeský kraj (2,22) a Hlavní město Praha (2,16). Naopak mezi kraje s nejnižším počtem zahájených bytů na tisíc obyvatel můžeme zařadit Ústecký kraj (0,87), Moravskoslezský kraj (1,12) nebo Karlovarský kraj (1,15).

Dokončených bytů na tisíc obyvatel bylo v Pardubickém kraji v prvním pololetí 2020 oproti celé ČR podprůměrně (1,00 v kraji, 1,43 v ČR). V mezikrajském srovnání měl Pardubický kraj pátou nejnižší hodnotu, přičemž nižší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (0,96), Karlovarském kraji (0,80), Libereckém kraji (0,68) a Ústeckém kraji (0,62). Naopak více než dva dokončené byty na tisíc obyvatel měl v prvním pololetí 2020 pouze Středočeský kraj (2,30).