Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

12. 8. 2019

V 1. pololetí roku 2019 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 690 bytů, což je o 5 % méně než ve stejném období roku 2018. Téměř čtyři pětiny z dokončených bytů připadaly na byty v rodinných domech. V prvních 6 měsících roku 2019 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 863 nových bytů, proti prvnímu pololetí roku 2018 vzrostla o 16 %.

Zahájené byty

V 1. pololetí roku 2019 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 863 nových bytů, což je o 118 bytů (tj. o 16 %) více oproti stejnému období roku 2018. Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se podílely zejména okresy Pardubice (49 %) a Ústí nad Orlicí (22 %). Pokles se týkal dvou okresů Pardubického kraje. Okres Chrudim zaznamenal meziroční pokles počtu zahájených bytů o 30 % a okres Svitavy o 6 %.

Zahájené byty v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Vývoj zahájené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Podle druhu stavby připadla největší část zahájených bytů v Pardubickém kraji v prvním pololetí roku 2019 na byty v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 287 bytů). Výstavba nových bytových domů byla zahájena ve všech okresech kraje kromě okresu Svitavy. Dále byla v Pardubickém kraji započata výstavba celkem 78 bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům.

Zahájené byty v krajích ČR  v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Meziroční změna bytové výstavby v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

V prvním pololetí roku 2019 byl v ČR zaznamenán meziroční nárůst zahájené výstavby bytů (o 15 %). Více než dvojnásobně meziročně vzrostla zahájená výstavba v Libereckém kraji, pokles byl zaznamenán ve čtyřech krajích, nejvyšší pokles se týkal Středočeského kraje (o 6 %).

Dokončené byty

V 1. pololetí roku 2019 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 690 bytů, což je o 35 bytů méně (pokles o 5 %) oproti stejnému období roku 2018. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl ve všech okresech kraje kromě okresu Pardubice, který zaznamenal meziroční pokles téměř o 40 %. Nejvyšší, více než dvojnásobný, meziroční nárůst byl evidován v okrese Svitavy.

Dokončené byty v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Vývoj zahájené bytové výstavby v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Z 690 bytů dokončených v 1. pololetí 2019 v Pardubickém kraji připadalo 514 bytů na byty v nových rodinných domech, z nichž více než 40 % vyrostlo v okrese Pardubice. V kraji bylo ve sledovaném období postaveno 72 bytů v bytových domech. V nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům bylo dokončeno 29 bytů.

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2019 dokončeno téměř 16,5 tisíce bytů. Meziroční nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán ve většině regionů ČR kromě kraje Libereckého, Kraje Vysočina, Hlavního města Prahy, Moravskoslezského a Pardubického kraje. Nejvyšší, více než padesátiprocentní, meziroční nárůst počtu dokončených bytů vykázaly kraje Olomoucký a Královéhradecký.

Dokončené byty v krajích ČR  v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

 • Tabulka - Zahájené byty v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Zahájené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Dokončené byty v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Dokončené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 – komentář v PDF
 • TEMATICKÉ ODKAZY:
 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz