Bytová výstavba v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

 

Bytová výstavba v Pardubickém kraji v prvním čtvrtletí roku 2018 zaznamenala (stejně jako ve většině krajů) oživení. Dokončeno bylo téměř o dvě třetiny více bytů než v loňském prvním čtvrtletí (především díky výstavbě v okrese Pardubice). Meziroční nárůst se týkal i zahájené výstavby (s výjimkou okresu Svitavy, kde došlo v počtu zahájených bytů ke čtvrtinovému poklesu).

V 1. čtvrtletí roku 2018 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 384 nových bytů, což je o 57 bytů (tj. o 17,4 %) více oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku. Oživení bytové výstavby se týkalo všech okresů Pardubického kraje kromě Svitavska. Nejvyšší meziroční nárůst bytové výstavby o 69,0 % (tj. o 40 bytů) byl zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí. Následoval okres Chrudim se čtvrtinovým nárůstem (tj. o 23 bytů) a okres Pardubice s 16,0% navýšením počtu zahájených bytů (tj. o 15 bytů). V okrese Svitavy došlo ke snížení počtu zahájených bytů o čtvrtinu (o 21 bytů méně).

Zahájené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Tabulka Zahájené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Z celkového počtu 384 zahájených bytů v kraji v 1. čtvrtletí roku 2018 byla zahájena výstavba 233 bytů v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 98 bytů). Výstavba nových bytových domů byla zahájena v okrese Chrudim (66 bytů) a Ústí nad Orlicí (12 bytů). Dále byla v Pardubickém kraji započata výstavba celkem 51 bytů v nástavbách, vestavbách a přístavbách – k rodinným domům 23 bytů a k bytovým domům 28 bytů.

Zahájené byty v okresech Pardubického kraje v 1. čtvrtletí roku 2017 a 2018

Graf Zahájené byty v okresech Pardubického kraje v 1. čtvrtletí roku 2017 a 2018

V krajském srovnání meziroční změny počtu zahájených bytů vidíme 1. čtvrtletí roku 2018 nárůst téměř ve všech krajích ČR (s výjimkou Hlavního města Prahy, Libereckého a Plzeňského kraje). Pardubický kraj se zařadil hodnotou indexu zahájených bytů na 7. místo.

Zahájené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Tabulka Zahájené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

V 1. čtvrtletí roku 2018 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 354 bytů, což je o 137 bytů (tj. o 63,1 %) více oproti stejnému období roku 2017. Počet dokončených bytů nejvíce meziročně vzrostl v okrese Pardubice (o 108 bytů, tj. více než dvojnásobně); nárůst se projevil také v okrese Chrudim (o 31 bytů, tj. o 83,8 %). Na Orlickoústecku a Svitavsku byl naopak zaznamenán mírný pokles dokončované bytové výstavby.

Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Tabulka Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Z 354 bytů dokončených v 1. čtvrtletí 2018 v Pardubickém kraji připadalo 219 bytů na nové rodinné domy; byly dokončeny ve všech okresech kraje (nejvíce pak na Pardubicku). V lednu až březnu roku 2018 bylo v nových bytových domech dokončeno 92 bytů (v okrese Chrudim a Pardubice). Dalších 20 nových bytů v kraji vzniklo v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům.


Dokončené byty v okresech Pardubického kraje v 1. čtvrtletí roku 2017 a 2018

Graf Dokončené byty v okresech Pardubického kraje v 1. čtvrtletí roku 2017 a 2018

Nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů v mezikrajském srovnání (přibližně dvojnásobek) byl zaznamenán v krajích Libereckém a Plzeňském. Pardubický kraj se s téměř dvoutřetinovým nárůstem zařadil na čtvrtou příčku za kraj Karlovarský. Pokles počtu dokončených bytů nastal pouze v Jihomoravském kraji, Hlavním městě Praze a v Jihočeském kraji.

Dokončené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Tabulka Dokončené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018


Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Grag Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Bytová výstavba v kraji se dlouhodobě vyznačuje nadprůměrným podílem bytů v nových v rodinných domech. Z celkového počtu zahájených bytů v kraji v 1. čtvrtletí 2018 připadalo na byty v nových rodinných domech 60,7 %, což je o 7,8 procentních bodů více oproti republikovému průměru. V rámci dokončené bytové výstavby pak činil kladný rozdíl 1,7 p. b.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a ČR v 1. čtvrtletí 2018

Graf Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a ČR v 1. čtvrtletí 2018