Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 095 nových bytů, z nichž 80 % připadá na byty v rodinných domech nebo nástavbách k rodinným domům. Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 1 211 bytů, z tohoto počtu tvořily byty v rodinných domech nebo nástavbách k rodinným domům 61 %. Počet dokončených bytů v prvních třech čtvrtletích roku 2018 byl nejvyšší za uplynulých 7 let. 

V Pardubickém kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 zahájena výstavba 1 095 nových bytů a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 došlo k poklesu o 73 bytů (tj. o 6,3 %). Ze čtyř okresů Pardubického kraje se na počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Pardubice (33,7 %) a Chrudim (25,9 %). Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v okrese Ústí nad Orlicí (o 30,4 %) a v okrese Pardubice (o 0,3 %). Pokles byl evidován v okrese Svitavy (o 27,9 %) a Chrudim (o 19,3 %).

Zahájené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Z celkového počtu 1 095 zahájených bytů v kraji v prvních 9 měsících roku 2018 připadlo 73,2 % (801 bytů) na výstavbu v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 314 bytů). Výstavba nových bytových domů tvoří v Pardubickém kraji 8,7 % (95 bytů) zahájené bytové výstavby a probíhá převážně v okrese Chrudim (66 bytů). Dále je 12 % výstavby nových bytů realizováno v již dokončených stavbách (127 bytů v nástavbách, vestavbách a přístavbách k rodinným a bytovým domům).

Zahájené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Z předchozího grafu můžeme vidět, že počet zahájených bytů dle čtvrtletí v roce 2018 se v porovnání s prvním čtvrtletím v kraji postupně snižuje. Porovnáme-li však souhrny za první 3 čtvrtletí mezi roky 2012–2018, můžeme vidět v roce 2018 druhou nejvyšší hodnotu u zahájené výstavby bytů celkem (maximum v roce 2017), a u zahájené výstavby bytů v rodinných domech dokonce nejvyšší hodnotu.

Dokončená výstavba nových bytů v Pardubickém kraji zaznamenala v prvních třech čtvrtletích roku 2018 nárůst o 66,6 %. Celkem bylo ve sledovaném období dokončeno 1 211 bytů, což je téměř o 500 bytů více než ve stejném období loňského roku. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl meziročně téměř o 30 %, zásadní vliv na celkový nárůst dokončených bytů však měla změna dokončených bytů v bytových domech (pětinásobný nárůst).

Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst dokončené výstavby bytů v období prvních 9 měsíců roku 2018 se týkal všech okresů Pardubického kraje. Nejvyšší nárůst, téměř dvojnásobný, byl evidován v okrese Pardubice, v ostatních okresech kraje se nárůst počtu dokončených bytů pohyboval mezi 40–50 %.

Dokončené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Porovnáním počtu dokončených bytů v Pardubickém kraji v prvních třech čtvrtletích let 2012–2018 vidíme maximální hodnoty právě v roce 2018. Obdobně je to i u dokončených bytů v rodinných domech, kde byla v roce 2018 dosažena nejvyšší hodnota.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj celkovým počtem zahájených bytů v prvních třech čtvrtletích roku 2018 zařadil na 3. nejnižší pozici (1 095 bytů, 4,4 % z celkového počtu). Nejvíce bytů bylo zahájeno ve sledovaném období ve Středočeském kraji (4 918 bytů, 19,9 %), nejméně v Karlovarském kraji (485 bytů, 2,0 %).

Meziroční změna počtu zahájených bytů od ledna do září 2018 oproti stejnému období roku 2017 byla v Pardubickém kraji v porovnání 14 krajů včetně Hlavního města Prahy třetí nejnižší, přičemž nejvyšší nárůst vykázal Kraj Vysočina (o 37,9 %) a nejvyšší pokles Plzeňský kraj (o 16,1 %).

Počtem dokončených bytů v prvních devíti měsících roku 2018 se Pardubický kraj v mezikrajském srovnání umístil na sedmé nejvyšší pozici. Nejvíce dokončených bytů vykázal ve sledovaném období Středočeský kraj (4 865 bytů, 20,9 % z celkového počtu), nejméně Karlovarský kraj (358 bytů, 1,5 %).

Meziroční změna počtu dokončených bytů v prvních třech čtvrtletích roku 2018 zařadila Pardubický kraj (nárůst o 66,6 %) na druhou nejvyšší pozici v mezikrajském srovnání za kraj Liberecký (nárůst o 77,7 %). Pokles se ve sledovaném období týkal tří krajů, a to Olomouckého, Královéhradeckého a Hlavního města Prahy (nejvyšší pokles o 10,7 %).

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Níže přiložený graf porovnává strukturu zahájené a dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji a v České republice. Výstavba bytů v rodinných domech převažuje v Pardubickém kraji jak u zahájených bytů (v kraji je podíl vyšší o 16 procentních bodů), tak u výstavby již dokončené (v kraji je podíl vyšší o 3 p. b.). Zahájená výstavba nových bytů v bytových domech je převažující v republice (podíl vyšší o 13 p. b.), podíl dokončených bytů v bytových domech je v republice oproti Pardubickému kraji vyšší o 2 p. b.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018