Bytová výstavba v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

V prvních třech čtvrtletích roku 2017 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 168 nových bytů, z nichž 70 % připadá na byty v rodinných domech. Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 727 bytů, z tohoto počtu tvořily byty v rodinných domech 77 %. Počet zahájených i dokončených bytů v rodinných domech v prvních třech čtvrtletích roku 2017 byl v kraji nejvyšší od roku 2012. 

V Pardubickém kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 dle předběžných údajů zahájena výstavba 1 168 nových bytů a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 došlo k nárůstu o 198 bytů (tj. o 20,4 %). Ze čtyř okresů Pardubického kraje se na počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Pardubice (32 %) a Chrudim (30 %). K nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v okrese Chrudim (o 216 bytů, tj. o 158,8 %) a oživení bytové výstavby bylo zaznamenáno i v okrese Svitavy (nárůst o 95 bytů, tj. o 63,8 %) a Ústí nad Orlicí (o 37 bytů, tj. o 22,2 %). Zřetelný pokles výstavby byl evidován pouze v okrese Pardubice (o 150 bytů, tj. pokles o 29,0 %). Pokles výstavby nových bytů na Pardubicku byl způsoben převážně poklesem výstavby bytových domů.

Zahájené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Tabulka Zahájené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Z celkového počtu 1 168 zahájených bytů v kraji v prvních 9. měsících roku 2017 připadá 70 % (819 bytů) na výstavbu v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 315 bytů). Výstavba nových bytových domů tvoří v Pardubickém kraji 19 % zahájené výstavby a probíhá převážně v okrese Chrudim (162 bytů). Dále je 7 % výstavby nových bytů realizováno v již dokončených stavbách (80 bytů v nástavbách, vestavbách a přístavbách k rodinným a bytovým domům).

Zahájené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Graf Zahájené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Z předchozího grafu můžeme vidět, že počet zahájených bytů celkem dle jednotlivých čtvrtletí od roku 2012 je ve třetím čtvrtletí roku 2017 druhý nejvyšší a počet zahájených bytů v rodinných domech je ve 3. čtvrtletí roku 2017 dokonce nejvyšší v celém sledovaném období.

Porovnáme-li souhrny za první 3 čtvrtletí mezi roky 2012–2017, můžeme vidět nejvyšší hodnoty jak u zahájených bytů celkem, tak i u zahájených bytů v rodinných domech v roce 2017.

Dokončená výstavba nových bytů v Pardubickém kraji zaznamenala v prvních třech čtvrtletích roku 2017 pokles o 2,7 %. Celkem bylo dokončeno 727 bytů, tedy o 20 bytů méně než ve stejném období loňského roku. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 3,1 % (17 bytů), počet dokončených bytů v bytových domech poklesl o 36,3 % (41 bytů). Žádný nový byt nebyl dokončen v domovech-penzionech a domovech pro seniory, 10 nových bytů bylo dokončeno v nebytových budovách a 39 ve stavebně upravených nebytových prostorách.

Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Tabulka Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Pokles dokončené výstavby bytů v období prvních 9. měsíců roku 2017 se týkal všech okresů Pardubického kraje, kromě okresu Ústí nad Orlicí, který zaznamenal nárůst o 12,8 % (17 bytů). Nejvyšší nárůst dokončených bytů v rodinných domech byl evidován v okrese Ústí nad Orlicí (o 14,6 %, tj. 15 bytů), nejvyšší pokles se týkal okresu Chrudim (o 15,7 %, tj. 18 bytů). Dokončená výstavba bytů v bytových domech zaznamenala meziroční nárůst pouze v okrese Chrudim (o 4 byty), nejvyšší pokles výstavby byl vykázán v okrese Pardubice (o 57,6 %, tj. o 38 bytů).

Dokončené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Graf Dokončené byty v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Porovnáním počtu dokončených bytů v Pardubickém kraji v prvních třech čtvrtletích let 2012 – 2017 vidíme, že i přes meziroční pokles počtu dokončených bytů v roce 2017 je počet dokončených bytů celkem ve sledovaném období roku 2017 třetí nejvyšší. Počet dokončených bytů v rodinných domech byl v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 dokonce nejvyšší od roku 2012.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj celkovým počtem zahájených bytů v prvních třech čtvrtletích roku 2017 zařadil na 8. nejvyšší pozici. Nejvíce bytů bylo zahájeno ve sledovaném období ve Středočeském kraji (4 471 bytů, 19,2 % z celkového počtu), nejméně v Karlovarském kraji (417 bytů, 1,8 %).

Meziroční změna počtu zahájených bytů od ledna do září 2017 oproti stejnému období roku 2016 byla v kraji v porovnání 13 krajů a Hlavního města Prahy pátá nejvyšší, přičemž nejvyšší a to dvojnásobný nárůst vykázal Olomoucký kraj a nejvyšší pokles Jihočeský kraj (o 8,1 %).

Počtem dokončených bytů v prvních devíti měsících roku 2017 se Pardubický kraj v mezikrajském srovnání umístil na šesté nejnižší pozici. Nejvíce dokončených bytů vykázalo Hlavní město Praha (4 619 bytů, 23,4 % z celkového počtu), nejméně Karlovarský kraj (282 bytů, 1,4 %).

Meziroční pokles dokončených bytů zařadil Pardubický kraj mezi 4 kraje ČR, jenž vykázaly menší hodnoty dokončených bytů v prvních třech čtvrtletích roku 2017 než ve stejném období roku 2016, nejvyšší pokles zaznamenal Liberecký kraj (o 22,6 %). Nárůst počtu dokončených bytů mezi sledovaným obdobím let 2017 a 2016 byl evidován v 10 krajích ČR, nejvyšší v Královéhradeckém kraji (o 26,0 %).

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1 až 3. čtvrtletí 2017

Graf Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1 až 3. čtvrtletí 2017


Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Tabulka Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017