Bytová výstavba v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

V prvním pololetí roku 2017 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 732 nových bytů, což je o 251 bytů více než v 1. pololetí loňského roku; meziroční nárůst činí 52,2 % a je třetí nejvyšší v mezikrajském srovnání. Největší oživení bytové výstavby nastalo v okrese Chrudim a Svitavy. Počet dokončených bytů v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 meziročně mírně poklesl.

 

V Pardubickém kraji byla v 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 zahájena výstavba 732 nových bytů a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 došlo k nárůstu o 251 bytů (tj. o 52,2 %). K nejvyššímu nárůstu došlo v okresech Chrudim (o 150 bytů, tj. o 172,4 %) a Svitavy (o 86 bytů, tj. o 107,5 %), mírné oživení bytové výstavby bylo zaznamenáno i v okrese Ústí nad Orlicí (o 17 bytů, tj. o 16,2 %). Pokles byl evidován pouze v okrese Pardubice (o 2 byty, tj. o 1,0 %).

Z celkového počtu 732 zahájených bytů v kraji připadá 490 bytů na výstavbu v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 182 bytů). Výstavba nových bytových domů byla v 1. až 2. čtvrtletí 2017 zahájena převážně v okrese Chrudim (106 bytů) a Svitavy (48 bytů). Dále bylo v Pardubickém kraji zahájeno 53 bytů v nástavbách, vestavbách a přístavbách k rodinným (23 bytů) a bytovým domům (30 bytů).

Porovnáním meziroční změny počtu zahájených bytů 98 okresů České republiky včetně 22 správních obvodů Hlavního města Prahy evidujeme u 64 okresů nárůst, 1 okres zůstal beze změny a u 33 okresů jsme zaznamenali pokles. Největší procentní nárůst byl shledán u šesti správních obvodů Hlavního města Prahy a okresu Olomouc, na osmém pořadovém místě se umístil okres Chrudim, na třináctém místě okres Svitavy.

V 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 495 bytů, což je o 3 byty méně (tj. o 0,6 %) oproti stejnému období roku 2016. Meziroční nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán v okrese Svitavy (o 42,0 %) a Ústí nad Orlicí (o 1,9 %); pokles počtu dokončených bytů vykázaly okresy Pardubice (o 10,3 %) a Chrudim (o 1,0 %). V prvním pololetí roku 2017 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 370 bytů v nových rodinných domech, 72 bytů v nových bytových domech a 25 bytů v nástavbách a přístavbách k rodinným (20 bytů) a bytovým (5 bytů) domům.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj počtem zahájených bytů v prvním pololetí roku 2017 zařadil na 6. nejnižší pořadové místo. Meziroční nárůst počtu zahájených bytů však byl v kraji třetí nejvyšší (nárůst o 52,2 %) za Olomouckým krajem (o 140,7 %) a Hlavním městem Prahou (o 60,4 %), přičemž meziroční nárůst počtu zahájených bytů vykázaly všechny kraje České republiky kromě Plzeňského a Jihočeského kraje (republikový průměr o 20,3 %). Počtem dokončených bytů v 1. až 2. čtvrtletí roku 2017 se Pardubický kraj umístil na šesté nejnižší pozici; meziroční změna počtu dokončených bytů zařadila Pardubický kraj mezi pět krajů, které vykázaly meziroční pokles.