Zahájené a dokončené byty v Pardubickém kraji v letech 2000 až 2018

 

po rozkliknutí sloupce "dokončené byty" v roce 2016 až 2018 se zobrazí graf podle typu stavby
 
FusionCharts XT se zobrazi zde!