Zemědělství a životní prostředí

 

Víte, že...

 • v Pardubickém kraji bylo na jaře 2018 chováno 2 467 koní a 12 373 ovcí
 • na polích a v lesích Pardubického kraje žije 17,5 tisíce kusů srnčí zvěře a téměř 14 tisíc zajíců
 • k 31. 5. 2017 bylo v Pardubickém kraji obilovinami oseto 86,3 tisíc hektarů
 • v Pardubickém kraji se pěstuje přibližně 250 tisíc jabloní
 • na území Pardubického kraje se vyrobí dvakrát více hovězího než vepřového masa
 • v Pardubickém kraji je třetí nejmenší plocha chráněných krajinných oblastí
 • každý obyvatel Pardubického kraje vyprodukuje za rok průměrně 332 kg komunálního odpadu
 • na území Pardubického kraje funguje 131 čistíren odpadních vod
 •  

  Tématická skupina- zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
  Tématická skupina- zajímavosti o kraji
  Tématická skupina- zajímavosti o kraji

  Máte-li zájem o další údaje, napište nám na adresu infoservispa@czso.cz