Zemědělství a životní prostředí

 

Víte, že...

 • v Pardubickém kraji bylo na jaře 2022 chováno 2 763 koní a 8 852 ovcí
 • na polích a v lesích Pardubického kraje žije 17,2 tisíce kusů srnčí zvěře a 14,2 tisíce zajíců
 • v roce 2022 byla proti roku 2021 v Pardubickém kraji oseta větší plocha pšenice o necelých 6 %, osevní plochy řepky se rozšířily o více než 10 %
 • v sadech Pardubického kraje roste více než 268,6 tisíce jabloní
 • Pardubický kraj produkuje nejvyšší objem hovězího masa v mezikrajském srovnání
 • nejvyšší podíl zvláště chráněných území v Pardubickém kraji má okres Chrudim
 • každý obyvatel Pardubického kraje vyprodukuje za rok průměrně 564 kg komunálního odpadu, z toho více než 1 kg tvoří odpad nebezpečný
 • na území Pardubického kraje funguje 149 čistíren odpadních vod
 •  

  Tématická skupina- zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
  Tématická skupina- zajímavosti o kraji
  Tématická skupina- zajímavosti o kraji

  Máte-li zájem o další údaje, napište nám na adresu infoservispa@czso.cz