Zemřelí podle příčin smrti v Jihočeském kraji v roce 2020

 

V roce 2020 zemřelo v Jihočeském kraji 7 800 osob. Nejčastější příčinou úmrtí byly v kraji nemoci oběhové soustavy (35,3 % z celkového počtu úmrtí). Druhou nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary (22,5 %) a třetí významnou příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy (8,7 %).

 

Příčiny úmrtí jsou kódovány podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Počátkem roku 2020 došlo navíc k aktualizaci MKN-10 v souvislosti s výskytem nového onemocnění COVID-19 způsobeného SARS-CoV-2 virem.

V Jihočeském kraji bylo zaznamenáno celkem 659 úmrtí v souvislosti s COVID-19 a jednalo o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí v kraji (8,4 %).

Graf Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v Jihočeském kraji

Graf Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v Jihočeském kraji

Mezi pohlavími a příčinami úmrtí jsou každoročně zaznamenány určité rozdíly. V Jihočeském kraji v roce 2020 zemřelo celkem 4 006 mužů, přičemž téměř třetina zemřelých mužů byla ve věku 70 až 79 let.

Nejčastější příčinou úmrtí mužů byly nemoci oběhové soustavy (33,3 %). Z celkového počtu úmrtí na nemoci oběhové soustavy byla nejčastěji zaznamenána chronická ischemická choroba srdeční – 23,8 %, dále akutní infarkt myokardu (14,8 %) a srdeční zástava (14,4 %).

Druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů byly novotvary (24,6 %), zejména zhoubné novotvary průdušek a plic. Třetí nejčastější příčinou úmrtí mužů byl COVID-19 (9,5 %) a téměř shodně také nemoci dýchací soustavy (9,3 %).

V roce 2020 zemřelo v Jihočeském kraji celkem 3 794 žen, nejčastěji ve věku 85 až 89 let (21,7 % z celkového počtu zemřelých žen).

Nejčastější příčinou úmrtí žen byly nemoci oběhové soustavy (37,6 %) a z nich zejména chronická ischemická choroba srdeční (25,4 %), dále selhání srdce (16,9 %) a srdeční zástava (11,7 %). Druhou nejčastější příčinou úmrtí žen byly novotvary (20,2 %), zejména zhoubné novotvary průdušek a plic a zhoubné novotvary prsu. Třetí nejčastější příčinou úmrtí žen byly nemoci dýchací soustavy (8,1 %). Na COVID-19 zemřelo v Jihočeském kraji 7,4 % žen.

V roce 2020 zemřelo v Jihočeském kraji o 915 osob více než před rokem. Vysoký nárůst počtu zemřelých byl úzce spojen s koronavirovou pandemií v zemi. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Pro přesnější vyjádření byl použit přepočet na 1 000 obyvatel středního stavu daného území.  Celková úmrtnost v kraji (12,1 ‰) byla stejná jako republikový průměr a byla šestá nejnižší mezi kraji. Nejvyšší úmrtnost v přepočtu na 1 000 obyvatel byla v Karlovarském kraji (13,7 ‰), naopak nejnižší v hlavním městě Praze (10,3 ‰).

V Jihočeském kraji v roce 2020 v relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese České Budějovice (11,0 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor (13,5 ‰).

Nemoci oběhové soustavy byly nejčastější příčinou úmrtí v okrese Jindřichův Hradec (38,7 % z celkového počtu úmrtí v okrese), nejnižší podíl byl zaznamenán v okrese Písek (31,1 %). Podíl úmrtí způsobených novotvary byl nejvyšší v okrese Český Krumlov (24,8 % z celkového počtu úmrtí v okrese) a naopak nejnižší v okrese Tábor (18,8 %). Na problémy s dýchací soustavou nejvíce umírali lidé v okrese Tábor (10,0 %), nejméně v okrese Strakonice (6,5 %). Podíl úmrtí v souvislosti s COVID-19 byl nejvyšší v okrese Tábor (11,8 %), naopak nejnižší v okrese Jindřichův Hradec (4,9 %).

V roce 2020 zemřelo při dopravních nehodách 55 Jihočechů, z tohoto počtu se ve 12 případech jednalo o chodce, ve 3 případech o cyklistu. Celkem 33 úmrtí bylo v důsledku nehody osobního automobilu a jednalo se o člena osádky osobního automobilu a ve čtyřech případech se jednalo o úmrtí člena osádky lehkého nebo těžkého nákladního vozidla.

Dobrovolný odchod ze života – sebevraždu zvolilo v roce 2020 v Jihočeském kraji 73 osob, což byl druhý nejnižší počet za posledních 20 let.

Sebevražedné úmysly mají především muži. V kraji v roce 2020 ukončilo svůj život 63 mužů, nejvíce ve věku 35 až 39 let, případně 65 až 69 let. Pro muže je specifické, že nejčastější způsob, kterým ukončují svůj život, je úmyslné oběšení (41 úmrtí). Výstřelem z nějaké zbraně svůj život ukončilo 11 mužů.

V roce 2020 v kraji dobrovolně ukončilo svůj život 10 žen, což je nejmenší počet za posledních dvacet let. Pro ženy všeobecně platí, že svůj život nejčastěji ukončují oběšením se a otrávením se, případně skokem z výšky.

Tab. 1 Zemřelí podle seznamu příčin smrti v okresech Jihočeského kraje

Tab. 1 Zemřelí podle seznamu příčin smrti v okresech Jihočeského kraje

Tab. 2 Sebevraždy podle pohlaví v Jihočeském kraji v letech 2001 až 2020

Tab. 2 Sebevraždy podle pohlaví v Jihočeském kraji v letech 2001 až 2020