Ve 2. čtvrtletí 2020 se návštěvnost ubytovacích zařízení v kraji propadla

 

Počet hostů, kteří se ve 2. čtvrtletí 2020 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje, byl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku podle předběžných výsledků o 75,8 % nižší, počet jejich přenocování se snížil o 71,2 %.

Omezení cestování, uzavření hranic a ubytovacích zařízení v souvislosti s koronavirovou krizí vyvolaly propad návštěvnosti. V dubnu se v HUZ kraje ubytovalo 1,1 tis. hostů, což znamenalo meziroční propad o 98,9 %, v květnu se díky rozvolňování opatření návštěvnost HUZ mírně zvýšila, do HUZ přijelo 11,7 tis. osob, to bylo v meziročním srovnání o 92,3 % méně. V červnu HUZ uvítala již téměř 100 tis. osob, což byla polovina loňského počtu. Většina hostů byla z tuzemska, v červnu tvořili 91,7 % z celkového počtu a jejich podíl na příjezdech za celé 2. čtvrtletí dosáhl 92,2 %.

Graf 1 Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje v měsících 2. čtvrtletí v letech 2012 až 2020

Graf 1 Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje v měsících 2. čtvrtletí v letech 2012 až 2020

V úhrnu za 2. čtvrtletí klesl oproti stejnému období minulého roku počet cizinců v HUZ kraje o 95,2 % (absolutně o 172 tis. osob) a počet hostů z tuzemska o 63,2 % (−177 tis. osob). Počet přenocování cizinců se snížil o 93,4 % (−267 tis.) a domácích hostů o 62,6 % (−461 tis.). V mezikrajském srovnání byl relativní úbytek domácích hostů Jihočeského kraje druhý nejmenší a úbytek jejich přenocování byl vůbec nejmírnější. Naopak v zahraniční návštěvnosti byl relativní propad počtu příjezdů druhý nejhlubší po Praze a počtu přenocování pátý nejhlubší.

Na úbytku zahraničních hostů kraje se největší měrou podíleli klienti z Asie, kterých oproti loňským 94 tis. letos přijelo rovných 100, tedy pouhé 1 ‰ loňského počtu. Nerezidentů z evropských zemí se v kraji ubytovalo 8,5 tis., to je meziročně o 89,0 % méně (−69 tis. osob). Necelá stovka hostů přijela z Ameriky, což bylo meziročně o 98,8 % méně (−8 tis. osob).

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2020

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2020

Vlivem extrémního úbytku hostů z Asie a Ameriky jsou v TOP 10 zahraničních zemí podle počtu hostů i podle počtu přenocování evropské země v čele s Německem, které se na počtu cizinců i počtu jejich přenocování podílelo jednou třetinou. Na dalších medailových místech se umístilo Slovensko a Rakousko. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku přijelo do jižních Čech zhruba o 90 % méně Němců a Rakušanů a téměř o 80 % méně Slováků.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2020 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2020 podle zemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve skladbě nerezidentů podle kontinentů převažovali mezi ubytovanými nerezidenty z 97,5 % Evropané, podíl hostů z Asie i Ameriky byl shodný – 1,1 %.

 Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020

 Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUZ celé České republiky se ve 2. čtvrtletí 2020 v meziročním srovnání snížil počet ubytovaných hostů o 82,9 % (−4,8 mil. osob) a počet přenocování o 81,7 % (−11,5 mil. nocí). Na úbytku počtu příjezdů i počtu přenocování se z větší části podíleli nerezidenti (59 %).

Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propadu návštěvnosti ubytovacích zařízení musely čelit všechny kraje. Nejhorší situace byla v hlavním městě Praze, kde HUZ žila hlavně ze zahraničních hostů a nyní musela řešit jejich výpadek. Celkový pokles počtu ubytovaných hostů o 93,6 % znamenal pro Prahu absolutní propad návštěvnosti o 2,0 mil. osob především z řad cizinců (z 89 %). Snížení počtu přenocování o 94,9 % představoval úbytek 4,7 mil. noclehů, převážně cizinců (z 92 %). Ti dříve v HUZ Prahy výrazně převažovali, ale ve 2. čtvrtletí 2020 se na celkovém počtu hostů podíleli 33 % a na počtu přenocování z 36 %.

Ostatní kraje zaznamenaly snížení počtu příjezdů hostů v rozmezí od 73 % v Pardubickém kraji až po 80 % v krajích Karlovarském a Ústeckém. Úbytek domácích hostů se pohyboval od 59 % v Karlovarském kraji po 75 % ve Středočeském kraji a úbytek hostů z ciziny od 88 % v Plzeňském kraji po 95 % v Jihočeském kraji.

Úbytek počtu přenocování se v krajích pohyboval od 69 % v Královéhradeckém a Zlínském kraji po 84 % v Karlovarském kraji, kde v absolutním vyjádření šlo o 1,2 mil. přenocování. Úbytek počtu přenocování tuzemských klientů byl v rozmezí od 63 % v Jihočeském kraji po 72 % v Libereckém kraji, úbytek počtu přenocování zahraničních klientů se pohyboval od 88 % v Plzeňském po 96 % v Karlovarském kraji.

***

Výsledky za 2. čtvrtletí 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu CR 1-12 a čtvrtletního výkazu CR 2-04. ČSÚ děkuje všem respondentům, kteří mu data poskytli, přestože řada z nich čelila dopadům mimořádných opatření, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.