V únoru došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 29. únoru 2020 pokles počtu uchazečů (o 2,4 %), přičemž počet volných pracovních míst se také snížil. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce února na úřadech práce evidováno celkem 11 759 uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 2,6 %.

K 29. 2. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 11 759 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 10 603 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji snížil o 6,1 %. Meziročně největší relativní snížení zaznamenal okres České Budějovice (o 11,8 %), pokles počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje, s výjimkou okresu Písek (nárůst o 0,3 %).

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 29. únoru 2020

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 29. únoru 2020

Meziměsíčně se v kraji snížily počty uchazečů o zaměstnání ve všech okresech, kromě okresu Strakonice. Největší pokles zaznamenal okres Prachatice, celkem o 4,6 %.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,2 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v únoru 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce téměř 1 900 osob a zhruba 2 200 byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 596 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 42,2 % získalo nové zaměstnání díky jihočeským úřadům práce. Více než 52 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. V únoru oproti předchozímu měsíci přibylo v kraji těch, kteří podporu v nezaměstnanosti čerpali (o 2,7 %).

V kraji převažovali nezaměstnaní muži, kteří se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podíleli 54,1 %, tj. meziměsíční snížení o 3,1 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů byl uveden v okrese Prachatice – 60,0 %, naopak v okrese Písek převažovaly mezi nezaměstnanými ženy – 50,6 %.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 15,8 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) v Jihočeském kraji činil 2,6 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení o 0,1 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v hlavním městě Praze (1,9 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji 4,6 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 29. únoru 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 702 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 0,8 %. Naopak při porovnání meziročních hodnot vzrostl jejich počet o téměř 5 %. Tento nárůst se týkal všech okresů Jihočeského kraje, s výjimkou okresů České Budějovice (-1,6 %) a Jindřichův Hradec (-8,1 %). Nejvyšší nárůst lze sledovat v okrese Písek (+36,3 %).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 29. 2. 2020

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 29. 2. 2020

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 29. únoru 2020 v Jihočeském kraji 0,6 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji). V porovnání s předchozím rokem je zřejmé určité snížení (k 28. 2. 2019 – 0,7 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V rámci krajů ČR bylo v únoru 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,4), nejméně jich bylo v Praze (0,2).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci února 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 802), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 15,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji stejný jako ve stejném období minulého roku (43,1 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, kteří se na celkovém počtu podíleli 45,0 %, naopak nejméně uchazečů mezi nezaměstnanými bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (6,5 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Téměř 55 % nezaměstnaných uchazečů bylo k 29. únoru 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než 3 měsíce. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci 6 až 9 měsíců (+12,5 %). Naopak se dařilo snižovat kategorie dlouhodobé nezaměstnanosti (nad 24 měsíců), kde došlo k poklesu o 41,7 %.

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • V únoru došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání - komentář v pdf
 • Tab.1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 29. únoru 2020
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 693
  E-mail: pavlina.kubikova@czso.cz