V únoru byla nezaměstnanost v kraji 3,2 %

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci měsíce února 2023 evidováno celkem 14 214 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,2 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Oproti konci ledna se snížil počet uchazečů (–0,8 %) a snížil se také počet volných pracovních míst (−2,0 %).

 

V rámci mezikrajského srovnání byla k 28. 2. 2023 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, naopak nejnižší ve Zlínském a Plzeňském kraji.

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 3,6 uchazečů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 28. 2. 2023

Ke konci měsíce ledna bylo na území Jihočeského kraje evidováno 14 214 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 11 937 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji mírně snížil (–0,8 %). Obdobný trend byl zřejmý ve všech okresech kraje, kromě okresu České Budějovice, kde nezaměstnaných naopak mírně přibylo.

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 7,0 %. V rámci meziokresního srovnání došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání pouze v okrese Tábor (−3,4 %), naopak v okrese Jindřichův Hradec se počet nezaměstnaných meziročně zvýšil nejvýrazněji (+20,5 %).

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 90,6 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že se v únoru 2023 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 1 943 osob a 2 061 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 512 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 37,6 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 41,6 % uchazečů o zaměstnání.

V Jihočeském kraji převažovaly v únoru 2023 mezi nezaměstnanými ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 51,4 %. Vyšší podíl nezaměstnaných žen byl zjištěn v okresech České Budějovice, Písek a také Strakonice, v ostatních okresech převažovali nezaměstnaní muži.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem února v Jihočeském kraji hodnoty 3,2 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob ve Zlínském a Plzeňském kraji (3,0 %). Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,8 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 3,8 % a lidé se zdravotním postižením 14,9 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Ke konci února bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 15 713 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 25,6 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 2,0 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 28. únoru 2023 v Jihočeském kraji 0,9 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji), přičemž meziročně se tento údaj zvýšil o 0,3.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci jednotlivých měsíců)

 

 

 • V únoru byla nezaměstnanost v kraji 3,2 % – komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 28. 2. 2023
 • Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů k 28. 2. 2023
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  E: petra.dolejsova@czso.cz

  T: 386 718 440

  M: 605 589 695