V roce 2022 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji o 2 048 Kč

 

V roce 2022 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 36 827 Kč, což je meziroční nárůst o 5,9 %. V mezikrajském srovnání byl v kraji procentní nárůst mzdy spolu s Libereckým krajem na šesté nejvyšší pozici a podle absolutní hodnoty byl na sedmém místě (+2 048 Kč).

 

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v roce 2022 dosáhla výše 40 353 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 450 Kč (+6,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily v ČR za uvedené období o 15,1 %, reálně tak mzda klesla o 7,5 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2022 a její nárůst proti roku 2021 
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2022 a její nárůst proti roku 2021

Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy v absolutních hodnotách byl zaznamenán v hlavním městě Praze (+3 330 Kč), naopak nejnižší byl v Pardubickém kraji (+1 873 Kč). Průměrnou mzdu v ČR mírně překročil pouze Středočeský kraj.

V relativních hodnotách si nejvíce polepšila Praha (+7,2 %), nejméně Ústecký kraj (+5,3 %). V hlavním městě Praze stále zůstávají nejvyšší mzdy. V roce 2022 měla průměrná měsíční mzda v Praze hodnotu 49 782 Kč a převyšovala průměrnou mzdu České republiky o 23,4 %.

Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostával Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o více než 3,5 tisíce Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosáhl rozdílu téměř 13 tisíc Kč.

Tab. 1  Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 20221)

Tab. 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 20221)

V roce 2022 bylo v České republice průměrně zaměstnáno celkem 4 014,6 tis. osob (přepočet na plně zaměstnané). Meziročně se zvýšil počet zaměstnanců o 34,9 tisíce osob (+0,9 %). Mírný úbytek zaměstnanců byl zaznamenán ve třech krajích.

Nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v hlavním městě Praze, kde se stav zaměstnaných zvýšil o 22,6 tis. osob, tedy o 2,7 %. Naopak nejvyšší pokles počtu zaměstnanců byl v roce 2022 v kraji Ústeckém  (−1,4 tis.), v relativním vyjádření to bylo o –0,6 %. Zaměstnanci mírně ubyli ještě v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

V jižních Čechách se v roce 2022 zvýšil průměrný evidenční počet zaměstnanců o 0,3 %, v absolutních číslech to byl nárůst o 0,7 tisíc osob. Celkem bylo v roce 2022 v kraji zaměstnáno 218,6 tisíc osob.

Graf 2  Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2018 až 2022

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2018 až 2022

V samotném 4. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v České republice 43 412 Kč, nárůst o 7,9 %. V Jihočeském kraji dosáhla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 40 328 Kč, což byl v mezikrajském srovnání meziročně čtvrtý nejvyšší nárůst v absolutních (+3 093 Kč) a v relativních hodnotách (+8,3 %), po Středočeském kraji dokonce druhý nejvyšší. Zvýšení mezd v absolutních číslech bylo zaznamenáno nejvíce v hlavním městě Praze (+3 757 Kč), naopak nejnižší bylo v Karlovarském kraji (+2 330 Kč). V relativních hodnotách si nejvíce polepšil zmiňovaný Středočeský kraj (+8,5 %), naopak nejmenší relativní zvýšení bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (+6,5 %).

Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) ve 4. čtvrtletí 2022 činil 37 463 Kč s meziročním nárůstem o 9,0 %. Hodnota mediánu hrubých měsíčních mezd mužů byla v ČR 40 232 Kč (+9,4 %), medián mezd žen byl 34 554 Kč (+8,9 %).

Nominální mzda byla v ČR v porovnání se 4. čtvrtletím 2021 o 7,9 % vyšší, ale spotřebitelské ceny v ČR se zvýšily za uvedené období o 15,7 %, reálně tak mzda poklesla o 6,7 %.

Ve 4. čtvrtletí 2022 bylo v ČR zaměstnáno 4 049,2 tis. zaměstnanců. Meziroční přírůstek byl téměř 35 tisíc zaměstnanců (+0,9 %) a v naprosté většině zaměstnanci našli zaměstnání v hlavním městě Praze (+28,2 tis.). K mírnému úbytku počtu zaměstnanců došlo v pěti krajích. Nejvíce zaměstnanců ubylo v Ústeckém kraji (−1,7 tis.).

V Jihočeském kraji bylo ve 4. čtvrtletí 2022 zaměstnáno celkem 219,4 tis. osob a jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nezměnil.

Tab. 2  Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 20221)

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 20221)

 • V roce 2022 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji o 2 048 Kč – komentář v pdf
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2022
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  E: petra.dolejsova@czso.cz

  T: 386 718 440

  M: 605 589 695