V 1. čtvrtletí 2018 žilo na území Jihočeského kraje 640 348 obyvatel

 

K 31. březnu 2018 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 640 348 obyvatel, z tohoto počtu 324 151 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 152 osob. Zvýšení počtu obyvatel kraje ovlivnil kladný migrační vývoj, přirozená měna obyvatelstva byla naopak v záporných hodnotách.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2018

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2018

Živě se v kraji narodilo 1 628 dětí, z toho 837 chlapců. Proti stejnému období minulého roku je to jen o 2 děti méně. Celková porodnost (v porovnání s 1. čtvrtletím 2017) v přepočtu na 1 000 obyvatel zůstala v České republice na stejné úrovni, v Jihočeském kraji mírně klesla. S relativní hodnotou porodnosti 10,3 ‰, se Jihočeský kraj řadí na čtvrté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese Český Krumlov (11,6 ‰), nejnižší pak v okrese Písek (8,8 ‰). Jako prvorozené se narodilo 48,5 % dětí, druhorozených bylo 36,0 % a zbylých 15,5 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Nepatrně pokračoval také dlouhodobý trend ve zvyšování podílu dětí narozených neprovdaným ženám. Podíl dětí narozených mimo manželství se opět zvýšil a dosáhl hodnoty 50,9 % (v okrese Písek již 58,1 %).

V 1. čtvrtletí 2018 zemřelo 1 838 osob, to je o 80 méně než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Celková úmrtnost (11,6 ‰) byla v kraji nižší než republikový průměr (12,1 ‰) a byla třetí nejnižší v krajích ČR. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (10,1 ‰), naopak nejvyšší úmrtnost pak byla v okresech Prachatice a Tábor (13,0 ‰).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018

 Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018

Podstatně menší počet živě narozených dětí než zemřelých osob snížil během čtvrtletí počet obyvatel kraje o 210 osob. Přirozená měna byla ve většině krajů v záporných hodnotách, kromě Hlavního města Prahy. V Jihočeském kraji (-1,3 ‰) byl přirozený úbytek v přepočtu na tisíc obyvatel nižší než průměr ČR (-1,8 ‰). Ve všech okresech kraje, kromě okresu Český Krumlov, byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatelstva s nejvyšší zápornou hodnotou v okrese Tábor. V okrese České Budějovice byla přirozená měna na nulové hodnotě.

V 1. čtvrtletí 2018 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 1 728 osob, naopak 1 532 osob se z kraje odstěhovalo. Nejvyšší kladné saldo migrace bylo v okrese České Budějovice (+249 osob), záporné saldo migrace měl především okres Český Krumlov (-59 osob). Z ciziny se do Jihočeského kraje přistěhovalo 691 osob a naopak do ciziny se odstěhovalo 278 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 3 408 osob.

Sňatečnost v kraji byla na stejné úrovni jako průměr za celou ČR (1,3 ‰) a obsadila 7. příčku v mezikrajském srovnání. Celkem bylo uzavřeno 209 sňatků, což je o 18 více než před rokem. Pokud do manželství vstoupí oba snoubenci svobodní, jedná se tzv. protogamní sňatky. V Jihočeském kraji bylo uzavřeno těchto sňatků celkem 110. Pro dalších 69,9 % ženichů a 67,0 % nevěst se jednalo o první sňatek, kdy jejich partneři již měli tuto zkušenost za sebou. V kraji byla sňatečnost nejvyšší v okrese Český Krumlov, nejnižší na Písecku.

Rozvodovost v Jihočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2018 vyšší než v předchozím roce. Bylo rozvedeno 348 manželství, to je meziročně o 20 rozvodů více. Téměř 34,2 % rozvodů bylo na návrh ženy a 46,0 % na společný návrh. Pro 81,0 % mužů a žen šlo o ukončení jejich prvního manželství.

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 59,5 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 52,2 % o manželství s jedním dítětem, v 43,0 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 10 manželství se 3 a více nezletilými dětmi. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,2 ‰) byla stejná jako republikový průměr. V rámci kraje byla rozvodovost nejvyšší v okrese Písek (2,4 ‰), naopak nejnižší na Prachaticku (1,8 ‰).

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Údaje o potratech za 1. čtvrtletí 2018 nejsou obsaženy z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Kojenecká úmrtnost (5,5 ‰) byla vyšší než v 1. čtvrtletí 2017 a byla vyšší než republikový průměr. Novorozenecká úmrtnost (1,2 ‰) měla stejné hodnoty jako v předchozím roce a byla nižší než celorepublikový průměr.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 • Více informací naleznete v publikaci:
 • V prvním čtvrtletí 2018 žilo na území Jihočeského kraje 640 348 obyvatel - aktualita v pdf
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440