V průběhu roku 2020 vzniklo v kraji 4 385 ekonomických subjektů

 

K 31. 12. 2020 bylo v Jihočeském kraji registrováno 166 853 ekonomických subjektů. Počet nově vzniklých subjektů se od roku 2017 snižuje. Počet zaniklých podniků meziročně poklesl téměř o dvojnásobek.

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, jenž vytváří a spravuje ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, dále fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.

Graf 1 Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020
Graf 1 Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020

Počet nově vzniklých ekonomických subjektů v ČR zaznamenal v průběhu roku 2020 snížení o 6,3 %; meziročně se snížil i počet zaniklých subjektů o více než 41 %. V rámci mezikrajského srovnání vzniklo nejvíce subjektů v hlavním městě Praze (28,0 % z celkového počtu vzniklých subjektů). Naopak nejméně se na celkovém počtu vzniklých subjektů podílel Karlovarský kraj (2,0 %). Mezi kraji patřilo prvenství s nejvyšším počtem zaniklých subjektů opět Praze, ve které do konce roku 2020 ukončilo své podnikání téměř 16,3 tisíc ekonomických subjektů. Necelých 1,9 tisíc podniků zaniklo v Kraji Vysočina.

V RES bylo k 31. 12. 2020 v Jihočeském kraji evidováno celkem 166 853 ekonomických subjektů, z nichž se nově zaregistrovalo 4 385  podniků. Fyzické osoby tvořily 75,8 % (3,3 tis.), především podnikající dle živnostenského zákona (3,0 tis.). Právnické osoby se na celkovém počtu nově vzniklých ekonomických subjektů podílely 31,8 %. Mezi nově vzniklými právnickými osobami převládaly společnosti s ručením omezeným (777) a spolky (162).

Do konce roku 2020 v Jihočeském kraji zaniklo 3 146 ekonomických subjektů, tj. o 3 027 subjektů méně než v předešlém roce. Fyzické osoby tvořily 87,5 % a právnické osoby 12,5 %. Mezi fyzickými osobami bylo 2,3 tisíce živnostníků.

Tab. 1 Vzniklé a zaniklé subjekty podle vybraných právních forem v Jihočeském kraji

Tab. 1 Vzniklé a zaniklé subjekty podle vybraných právních forem v Jihočeském kraji

Na území Jihočeského kraje je v organizační statistice patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí sídlo zpravidla v centrální oblasti kraje v okrese České Budějovice. Zde přibylo nejvíce subjektů (+1 486), byl zde také evidován nejvyšší počet zaniklých podnikatelských subjektů (více než 1 tis.). Naopak nejméně nově vzniklých subjektů zaznamenal okres Prachatice (+325) a nejméně zaniklých subjektů bylo v okrese Český Krumlov (-270).

Tab. 2 Vzniklé a zaniklé subjekty v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020

Tab. 2 Vzniklé a zaniklé subjekty v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020

U nově vzniklých ekonomických subjektů převažující část byla bez zaměstnanců. Dalších 47,1 % podnikajících neuvedlo počet zaměstnanců. V Jihočeském kraji vzniklo 153 podniků, které zaměstnávaly 1–5 zaměstnanců. U téměř 72 % zaniklých podniků nebyl uveden počet zaměstnanců, dalších 37 % subjektů byla bez zaměstnanců.

Mezi vzniklými subjekty v roce 2020 bylo nejvíce těch, u kterých nebyla určena převažující ekonomická činnost podle klasifikace CZ-NACE (celkem 702 jednotek). Dalších 11,5 % se zabývalo specializovanými stavebními činnostmi. V roce 2020 zaniklo v kraji 360 podniků zabývajících se maloobchodem (kromě motorových vozidel).

Podle právní formy v kraji přibylo nejvíce soukromých podnikatelů, kteří podnikali dle živnostenského zákona. V průběhu roku 2020 se v kraji zvýšil počet zemědělských podnikatelů o 75, nejvíce v okrese Strakonice (+16 subjektů). V rámci mezikrajského srovnání se tak Jihočeský kraj počtem zemědělských podnikatelů (fyzických osob) řadil na 4. nejvyšší příčku. V porovnání s rokem 2015 však došlo k výraznému snížení nově zaregistrovaných zemědělských podnikatelů (-82,0 %).

 • V průběhu roku 2020 vzniklo v kraji 4 385 ekonomických subjektů (kometář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Vzniklé a zaniklé subjekty podle vybraných právních forem v Jihočeském kraji
 • Tab. 2 Vzniklé a zaniklé subjekty v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020
 • Další informace:
 • Tabulky ve Veřejné databázi Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693