V prosinci se počet uchazečů o zaměstnání opět tradičně zvýšil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v prosinci 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil počet nezaměstnaných osob (o 18,6 %), naopak nepatrně se snížil počet volných pracovních míst (o 3,2 %). Ke konci měsíce prosince 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 10 537 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,3 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019

K 31. 12. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 10 537 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 9 474. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných osob snížil o 4,7 %. Meziročně největší relativní snížení zaznamenal okres České Budějovice, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 10,1 %, ubylo zde také nejvíce uchazečů v absolutních číslech – oproti prosinci 2018 to bylo o 277 nezaměstnaných méně. Meziroční zvýšení počtu uchazečů bylo zaznamenáno jen v okresech Písek (+58) a Prachatice (+47), v ostatních okresech uchazečů o zaměstnání ubylo.

Meziměsíčně se v kraji zvýšily počty uchazečů o zaměstnání ve všech okresech, celkem byl zaznamenán nárůst o 1 651 osob. Nejvyšší zvýšení bylo zaznamenáno v okrese Prachatice, celkem o 37,3 %.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 89,9 %. Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v prosinci 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 3 034 osob a 1 383 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 804 uchazečů, přičemž 413 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 46,5 % uchazečů o zaměstnání.

V prosinci mezi nezaměstnanými v kraji mírně převažovali muži, což bylo poprvé od února 2019. Muži se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podíleli 50,4 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů v okrese Prachatice (58,4 %), nejnižší v okrese Písek (45,9 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,6 % a lidé se zdravotním postižením 16,4 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji činil 2,3 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v prosinci 2019 Jihočeský kraj na třetí nejnižší pozici za Prahou a Pardubickým krajem. Naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,4 %). Podíl nezaměstnaných osob měl na konci prosince 2019 v České republice hodnotu 2,9 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci měsíce prosince 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 385 volných pracovních míst. Nicméně v porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet snížil o 3,2 %. Na druhé straně při srovnání meziročních hodnot bylo zaznamenáno zvýšení o 10,3 %. Meziroční nárůst počtu volných pracovních míst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, kromě okresu Strakonice. Nejzřetelněji se růst projevil v okrese Písek, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 30 %.

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2019

 

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. prosinci 2019 v Jihočeském kraji 0,5 uchazeče (opět 5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s předchozím rokem je patrné určité snížení (k 31. 12. 2018 – 0,6 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v prosinci 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,3), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v hlavním městě Praze (0,2).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věkuGraf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci měsíce prosince 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 598), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 42,8 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 42,9 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. prosinci 2019, nejvíce osob s výučním listem. Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 42,9 %.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Více než polovina nezaměstnaných uchazečů (55,6 %) byla k 31. 12. 2019 evidována na jihočeských úřadech práce kratší dobu než 3 měsíce. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nepatrnému zvýšení v kategoriích 3 až 9 měsíců. Naopak se daří snižovat dlouhodobé kategorie nezaměstnanosti (nad 12 měsíců), celkem o 30,5 %.

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • V prosinci se počet uchazečů o zaměstnání opět tradičně zvýšil - komentář v pdf
 • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440, 605 589 695