V lednu 2021 zemřelo v Jihočeském kraji nejvíce obyvatel v dlouhodobé historii

 

Z předběžných údajů, které Český statistický úřad zveřejnil, vyplývá, že v lednu 2021 zemřelo v Jihočeském kraji 888 osob, což je o 38,8 % více oproti pětiletému průměru let 2015–2019. Velký nárůst počtu zemřelých je v přímé souvislosti s epidemií nemoci covid-19.

Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v lednu 2021 celkem 15,9 tisíce obyvatel České republiky, což je o 5,6 tisíc více než v lednu 2020 a jedná se o 50% nárůst proti pětiletému průměru z let 2015–2019).

Nepříznivá epidemická situace a s ní spojený nárůst úmrtí se projevil ve všech krajích ČR, nejvíce v Karlovarském kraji, kde byl počet zemřelých v lednu 2021 o 117 % vyšší než průměr let 2015–2019. Naopak hlavní město Praha, Plzeňský a Jihočeský kraj patří mezi kraje, kde byl v lednu 2021 zaznamenán nejnižší nárůst počtu zemřelých mezi kraji (do 40 %).

Jako v celé České republice byl také v Jihočeském kraji nárůst počtu zemřelých v lednu 2021 nejvyšší ve sledované historii. Celkem na území kraje v prvním měsíci roku 2021 zemřelo 497 mužů a 391 žen. Mezi zemřelými byli nejčastěji lidé ve věku 75 a více let, celkem 578. Nejhorším dnem z pohledu počtu úmrtí, byl 12. leden 2021, kdy v kraji zemřelo 44 osob.

Graf Týdenní počty zemřelých v Jihočeském kraji (předběžné údaje) Graf Týdenní počty zemřelých v Jihočeském kraji (předběžné údaje)