V září došlo v kraji k meziměsíčnímu snížení počtu uchazečů o práci

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 30. září 2020 mírný meziměsíční pokles počtu uchazečů (-2,0 %), přičemž počet volných pracovních míst se snížil o 3,2 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce září na úřadech práce evidováno celkem 12 133 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,7 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

K 30. 9. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 133 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 016 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 39,4 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres České Budějovice (+57,5 %). Vyšší meziroční nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2020

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2020

Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání snížily ve všech okresech Jihočeského kraje, výjimku představoval okres České Budějovice (+1,4 %) a Strakonice (+0,5 %).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,8 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v září 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce 2 656 osob a 2 907 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 2 122 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 40,4 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 35,4 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaní dostávali na jihu Čech v průměru 8 577 Kč.

V kraji mírně převažovaly nezaměstnané ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 52,9 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Jindřichův Hradec (57,1 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 6,8 % a lidé se zdravotním postižením 15,9 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) v Jihočeském kraji meziměsíčně mírně poklesl na hodnotu 2,7 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji (2,4 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,6 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 30. září 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 17 902 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 13,1 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo ke snížení o 3,2 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. září 2020 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (30. 9. 2019 – 0,4 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v září 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,1), nejméně jich bylo v Praze a v Pardubickém kraji (0,4).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2020

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2020

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci září 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 681), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,9 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 41,7 let. Počet uchazečů meziročně vzrostl ve všech věkových skupinách, nejvíce ve věku 40 až 44 let.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se na celkovém počtu podílely 38,4 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (8,2 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Téměř 61 % nezaměstnaných uchazečů bylo k 30. září 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů téměř ve všech kategoriích. Meziročně se nepatrně snížil počet uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci nad 24 měsíců, u kterých došlo k poklesu o 4,0 %.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • V kraji došlo k meziměsíčnímu snížení počtu uchazečů - komentář v pdf
 • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 •  

  Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693