V Jihočeském kraji vzrostly mzdy v 1. čtvrtletí 2022 meziročně o 2 004 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2022 v přepočtu na plně zaměstnané 34 013 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 004 Kč, tj. 6,3 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. čtvrtletí 2022 měla hodnotu 37 929 Kč, což je o 2 533 Kč více než ve stejném období minulého roku. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 7,2 %. Spotřebitelské ceny se však v ČR za uvedené období zvýšily o 11,2 %, a proto mzda reálně klesla – o 3,6 %.

Medián mezd (31 923 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,6 %, u mužů dosáhl hodnoty 34 362 Kč, u žen byl 29 262 Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2022 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2022 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

Podle dosažené hodnoty průměrné mzdy se Jihočeský kraj umístil na deváté příčce. Při porovnání přírůstku mzdy v 1. čtvrtletí 2022 v absolutních i relativních hodnotách obsadil Jihočeský kraj třetí nejnižší příčku (+2 004 Kč; 6,3 %). Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostávaly mzdy v Jihočeském kraji proti průměru za celou republiku o 3 916 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu byl zaznamenán rozdíl téměř 14,5 tisíce Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích. Nejvyšší přírůstek průměrné mzdy byl v absolutních hodnotách v hlavním městě Praze (+3 619 Kč). V relativních hodnotách obsadil první místo Karlovarský kraj (+8,2 %). Nejnižší nárůst v absolutních i v relativních hodnotách byl zaznamenán v Ústeckém kraji (+1 896 Kč; +5,7 %). V hlavním městě tradičně zůstávají nejvyšší průměrné mzdy (48 498 Kč). Praha převyšovala průměrnou mzdu České republiky o téměř 30 %.

Situace na trhu práce v prvních třech měsících roku 2022, kdy ještě pokračovala koronavirová krize, byla poměrně příznivá. V 1. čtvrtletí 2022 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku přibylo 44,7 tis. zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, což je relativní nárůst o 1,1 %. Zaměstnanost vzrostla v ČR meziročně o 1,4 p.b.

Tab.  Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 20221)

Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 20221)

V 1. čtvrtletí 2022 nejvíce zaměstnanců přibylo v hlavním městě Praze (+24,7 tis.; +3,0 %), v ostatních krajích nebyl nárůst počtu zaměstnanců tak výrazný. V Ústeckém a Moravskoslez­ském kraji naopak zaměstnanci mírně ubyli.

Také v Jihočeském kraji došlo v 1. čtvrtletí tohoto roku k mírnému zvýšení průměrného evidenčního počtu zaměstnanců (+1,1 tisíce osob; +0,5 %). Celkem bylo v kraji zaměstnáno 217,6 tis. osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2018 až 2022

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2018 až 2022

 • V Jihočeském kraji vzrostly mzdy v 1. čtvrtletí 2022 meziročně o 2 004 Kč - komentář v pdf
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Další informace naleznete v "Rychlé informaci":
 • a v navazující analýze:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz