V kraji se v prvním měsíci roku 2019 zvýšil počet uchazečů o zaměstnání

 

Na konci ledna 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 12 701 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,76 %. Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se v lednu 2019 meziměsíčně zvýšil počet nezaměstnaných osob (+1 641) a též se zvýšil počet volných pracovních míst (+565).

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 1. 2019

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 1. 2019

V prvním měsíci roku 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 12 701 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 338. Oproti stejném období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 22 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Písek, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 28 %. Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti lednu 2018 zde bylo o 710 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří mohou do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 89 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v lednu 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 4 110 osob a 2 469 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 608 uchazečů, přičemž 484 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 50,7 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovali v tomto měsíci muži. Ti se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podíleli 52,6 %, tj. meziměsíční zvýšení o 3,3 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů v okrese Prachatice (60,8 %), nejnižší v okrese Písek (49,7 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese. Naopak podíl žen se na celkovém počtu nezaměstnaných meziměsíčně ve všech okresech snížil. Nejzřetelněji se pokles projevil v okresech Písek (-3,8 p. b.), Tábor (-3,8 p. b.) a Prachatice (- 3,8 p. b.)

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,2 % a lidé se zdravotním postižením 16,3 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji byl 2,8 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v lednu Jihočeský kraj na páté pozici. Na první pozici bylo hlavní město Praha (2,0 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Moravskoslezský (4,9 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci ledna 2019 v České republice na hodnotě 3,3 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci
jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V lednu 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 140 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 3,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 24,7 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Výjimku tvoří pouze okres Strakonice, kde počet volných pracovních míst klesl o 1,4 %. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje.

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 1. 2019

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 1. 2019

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 1. 2019 v Jihočeském kraji 0,7 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 31. 1. 2018 – 1,1 uchazeč o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání byla na začátku roku 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,4), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském (0,3) a Pardubickém kraji (0,3) a v hlavním městě Praze (0,3).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v lednu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 937), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v lednu 2019 v Jihočeském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných totožný).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidování k 31. 1. 2019, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 45,0 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. 1. 2019 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (59,4 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 44,4 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • V Jihočeském kraji se v prvním měsíci roku 2019 zvýšil počet uchazečů o zaměstnání - aktualita v pdf
 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 •  

  Kontakt:

  Bc. et Bc. Jana Koštelová, (Ing. Irena Votrubová)
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: jana.kostelova@czso.cz
  tel.: 386 718 693 (450)