V březnu došlo k opětovnému snížení počtu uchazečů o zaměstnání

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. březnu 2020 meziměsíční pokles počtu uchazečů (o 6,8 %), přičemž počet volných pracovních míst se také snížil. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce března na úřadech práce evidováno celkem 10 958 uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 2,4 %.

K 31. 3. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 10 958 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 9 860 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 0,9 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres Český Krumlov (o 11,6 %), nárůst počtu uchazečů lze sledovat i v okrese Písek (o 10,3 %), Prachatice (o 8,9 %) a Strakonice (o 1,4 %).

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2020
Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2020

Meziměsíčně se v kraji snížily počty uchazečů o zaměstnání ve všech okresech, kromě okresu Český Krumlov. Největší pokles zaznamenal okres Jindřichův Hradec, celkem o 22,0 %.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,0 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v březnu 2020 nově zaregistrovaly na jihočeských úřadech práce necelé 2 tisíce osob a téměř 2,8 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 2 220 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 38,4 % získalo nové zaměstnání díky jihočeským úřadům práce. Necelých 47 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. V březnu oproti předchozímu měsíci ubylo v kraji těch, kteří podporu v nezaměstnanosti čerpali (o 16,0 %).

V kraji převažovali nezaměstnaní muži, kteří se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podíleli 50,8 %, tj. meziměsíční snížení o 12,6 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů byl uveden v okrese Prachatice – 56,9 %, naopak v okrese Písek a Jindřichův Hradec převažovaly mezi nezaměstnanými ženy – 54,6 % a 52,1 %.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 16,7 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) v Jihočeském kraji činil 2,4 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení o 0,2 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v hlavním městě Praze (2,0 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (4,6 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. březnu 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 335 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 0,7 %. Při porovnání meziměsíčních hodnot došlo k poklesu o téměř 7 %. Pokles se týkal všech okresů Jihočeského kraje.

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3. 2020


Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3. 2020

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. březnu 2020 v Jihočeském kraji 0,6 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně nezměnil. V rámci krajů ČR bylo v březnu 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,4), nejméně jich bylo v Praze (0,2).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci března 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 703), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 15,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 43,2 let (k 31. 3. 2019 – 43,3 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, které se na celkovém počtu podílely 42,8 %, naopak nejméně uchazečů mezi nezaměstnanými bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (7,2 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Více než 47 % nezaměstnaných uchazečů bylo k 31. březnu 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než 3 měsíce. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci 9 až 12 měsíců (+23,4 %). Naopak se dařilo snižovat kategorie dlouhodobé nezaměstnanosti (nad 24 měsíců), kde došlo k poklesu o 40,1 %.

 • V březnu došlo k opětovnému snížení počtu uchazečů o zaměstnání (komentář ve formátu PDF)
 • Tab.1 Neumístění uchazeči, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných v kraji a okresech k 31. 3. 2020
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693