V 1. pololetí 2022 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji meziročně o 1 573 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2022 v přepočtu na plně zaměstnané 35 203 Kč (zpracováno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 1 573 Kč, tj. 4,7 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. pololetí 2022 39 033 Kč, což je o 2 135 Kč více než ve stejném období minulého roku. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 13,5 %. Ve srovnání s 1. pololetím 2021 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 5,8 %, reálně se však snížila o 6,8 %.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20221)

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20221)

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2022 se podle absolutní hodnoty zařadil Jihočeský kraj na třetí nejnižší příčku a podle relativní hodnoty byl také na třetím nejnižším místě shodně s Plzeňským krajem.

Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 830 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahoval rozdíl 13,7 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy byl v absolutních hodnotách (+3 214 Kč) i v relativním vyjádření (+7,0 %) zaznamenán v hlavním městě Praze. Tradičně v Praze a také ve Středočeském kraji převyšovaly mzdy průměr České republiky, kdy v hlavním městě to bylo výrazně více (o 25,4 %). Nejnižší nárůst mezd byl zaznamenán v Ústeckém kraji v absolutních hodnotách (+1 263 Kč) i v relativním vyjádření (+3,6 %).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2022 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2022 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

V 1. pololetí 2022 se v České republice nepatrně zvýšil průměrný evidenční počet zaměstnanců (+1,1 %). V rámci celé ČR bylo zaměstnáno o 43,6 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku. Nejvíce zaměstnanců přibylo v hlavním městě Praze (+24,0 tis.) Také v ostatních krajích se počet zaměstnanců mírně zvýšil nebo zůstal na stejné hodnotě jako před rokem. Zaměstnanci nepatrně ubyli pouze v Ústeckém (−1,0 tis.) a v Moravskoslezském kraji (−0,2 tis.).

V Jihočeském kraji bylo v tomto období zaměstnáno celkem 218, 5 tis. osob, tedy o 1,2 tis. zaměstnanců více než před rokem, relativně o 0,6 %.

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2022

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2022 činila 36 377 Kč. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2021 vzrostla absolutně o 1 139 Kč, nominálně o 3,2 %, ale ve skutečnosti reálně poklesla vlivem zvýšení spotřebitelských cen.

Průměrná mzda v ČR ve 2. čtvrtletí 2022 měla hodnotu 40 086 Kč, vzrostla o 1 696 Kč, tedy o 4,4 % oproti stejnému období minulého roku, po započtení vlivu inflace však reálně klesla, a to již potřetí za sebou, tentokrát o 9,8 %.

Nejvíce vzrostla v hlavním městě Praze (+2 663 Kč, +5,7 %). Nejméně se zvýšila v tomto období v Ústeckém kraji (+592 Kč, +1,6 %). Jihočeský kraj se umístil v absolutních hodnotách na deváté pozici, v relativních hodnotách spolu s Pardubickým krajem na 10 místě.

Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, u mužů dosáhl hodnoty 36 925 Kč (+7,3 %), u žen byl 31 170 Kč (+3,7 %).

Na trhu práce se v tomto období již začala situace zlepšovat, k nepatrnému poklesu počtu zaměstnanců došlo již jen ve dvou krajích. Celkem bylo zaměstnáno o téměř padesát tisíc osob více než před rokem (+1,3 %). Nejvýraznější přírůstek byl zaznamenán v hlavním městě Praze (+27,3 tis., +3,3 %). Naopak nejvíce zaměstnanců ubylo v Ústeckém kraji (−0,7 tis., tedy o −0,3 %). V Jihočeském kraji bylo ve 2. čtvrtletí 2022 zaměstnáno o 1,5 tis. (+0,7 %) zaměstnanců více než ve stejném období minulého roku a celkem zde pracovalo 219,6 tis. osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2018 až 2022

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2018 až 2022

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20221)

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20221)

 • V 1. pololetí 2022 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji meziročně o 1 573 Kč - komentář v pdf
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. pololetí 2022
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  T: 386 718 440, M: 605 589 695
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz